Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Henry Miller: Obratník Raka

Henry Miller: Obratník RakaKategorie: Profi práce, Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Obratník Raka, jehož autorem je Henry Miller.

Obsah

1.
Henry Miller: Obratník Raka

Úryvek

"Obratník Raka
Miller Henry
Obratník Raka je prvním z řady románů a povídkových souborů tohoto amerického autora. Obratník Raka a později také další Millerovy knihy, například Obratník Kozoroha či trilogie Růžové ukřižování, významně zasáhly do vývoje světové prózy. Pro soudobou, ale i dnešní společnost byly a jsou pobuřující silně autobiografickými a nepokrytými popisy sexuálních zážitků, podávaných bez sebemenší míry tabuizace.
V Obratníku Raka předestírá Miller obraz svého života v letech 1930 až 1932. V té době pobýval v Paříži, kde se pohyboval v místní intelektuální společnosti. Jeho přáteli se v té době stali mnozí budoucí slavní spisovatelé, ale i malíři, hudebníci a jiní umělci. Paříž mu byla naprostým protikladem amerických velkoměst.
Miller svou rodnou zemi neměl nikdy příliš v lásce. Odosobněná města, industriální mašinérie, neustálá honba za majetkem a společenským úspěchem, to vše na něj působilo tíživě a depresivně. Naproti tomu Paříž mu byla schopna poskytnout dostatek inspirace, tvůrčích impulsů i žádoucí atmosféry.
Hlavním pocitem a motivem celou knihouprostupujícím je hněv, sarkastický odpor a pohrdání konzumní kariéristickou společností. Ústřední Millerovou starostí v této době je, zajistit si alespoň minimální prostředky k přežití, ale přitom stále psát a uchovat si tvůrčí svobodu. Kniha vyobrazuje hladový, nuzný život ze dne na den, bez stálého bydliště. I přes všechny existenční obtíže se však hrdina (de facto Miller) snaží zůstat svobodný, volný, dychtivě užívat každého dne.
Miller svůj tehdejší život nepodává jako souvislý děj s pevnou osou příběhu. Kniha je psána spontánním proudem vzpomínek, neřazených do časového sledu. Text je členěn na krátké úseky, které však již nevytvářejí větší celky či kapitoly. Takto vyniká vzpomínkový, retrospektivní charakter knihy.
Kniha je též plná vtipných, drsných i zajímavých historek a příběhů. Najdeme zde rovněž portréty různých osob, Millerových přátel, ale i společenské a filozofické literární úvahy či vize. Vyjadřování je přímé, otevřené, často užívá vulgární výrazy a slang. Kvůli otevřeným popisům sexu bývala kniha často označována za pornografickou a její vydání úřady v U.S.A. povolily až v roce 1961, tedy třicet let po napsání."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c313efea92d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
H_Miller_Obratnik_Raka.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse