Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Henryk Sienkiewicz: Křižáci

Henryk Sienkiewicz: Křižáci


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce uvádí základní údaje ze života polského nositele Nobelovy ceny za literaturu, Henryka Sienkiewicze. Popisuje děj románu Křižáci. Charakterizuje postavy díla. Uvádí dějovou osnovu příběhu, který se odehrává na pozadí reálných faktů boje Poláků proti německé expanzi řádu křížových rytířů.

Obsah

1.
Henryk Sienkiewicz - životopis
2.
Křižáci - obsah díla

Úryvek

"Křižáci

Historický dvoudílný román z polských středověkých dějin počátku 15. století. Původní časopisecká verze vycházela na pokračování v letech 1897-1900.
Dějovou osnovu románu tvoří barvitý milostný příběh udatného bojovníka Zbyška z Bohdance. Zbyšek se svým strýcem Matějem se účastní bojů proti expanzi německých křížových rytířů. Na první pohled se zamiluje do půvabné Danušky ze Spychova, doprovázející kněžnu Annu Danutu, jež je sestrou litevského knížete Vitolda a neteří krále Vladislava Jagellonského. Zbyšek se Danušce zaslíbí, je ochoten pro ni vykonat hrdinské činy a dívka jeho lásku opětuje. Mladík z mladistvé potřeštěnosti napadne křížáckého velvyslance Lichtensteina a je za to v Krakově odsouzen k trestu smrti. Těsně před popravou Danuška zahalí jeho hlavu svým závojem, což je podle starého slovanského obyčeje znamení, že se chce za něho provdat, a zároveň to trestance osvobozuje. Zbyšek požádá otce své vyvolené, statečného bojovníka proti křižákům Juranda ze Spychova, o Danuščinu ruku.Jurand by svolil k sňatku jen tehdy, bude-li to Boží vůle, neboť kdysi Danušku zaslíbil Bohu. Zbyšek se vrací se strýcem na rodinnou usedlost, kde poznává líbeznou patnáctiletou dcerku souseda Zicha ze Zhořelic, Jagienku.Mladí lidé najdou v sobě zalíbení, Zbyšek však zůstává věrný Danušce. Jejich láska se rozhoří při společném pobytu na lesním dvorci, zejména po Zbyškově těžkém poranění při lovu. Danuška Zbyška láskyplně ošetřuje, kníže Januš pasuje statečného mladíka na rytíře a před Danuščiným odjezdem jsou oba milenci s vědomím kněžny oddáni. Mladá nevětsa je však proradnými křižáky unesena, což je záměr proti Jurandovi, který nelítostně trestal německé nájezdníky.Rozlícený Jurand se vydá na hrad Štítno, kde křižáci údajně dceru vězní. V divoké řeži pobije několik křižáků, sám pak je přesilou přemožen a krutě mučen. Když se slepý a zmzačený bez useknuté ruky vrací zpět na Spychov, setká se s Jagienkou, která ho se svými průvodci ošetřuje. Uzdravený Zbyšek ve službách knížete Vitolda v boji s křižáky osvobodí z jejich zajetí svou zmučenou a pomatenou ženu. Po chvilkovém rozjasnění mysli však Danuška umírá. Zbyšek nastupuje do dalších bojů, poraněný a malátný se vrací na Spychov a Bohdanec. Setkává se s Jagienkou, která pečuje o starého Juranda. Společný vztah těžce zkoušených bytostí vyvrcholí sňatkem a šťastným manželstvím. Román končí zevrubným vylíčením bitvy u Grunwaldu, v níž slavné vítězství Poláků, Čechů, Moravanů, Litevců a dalších spojenců (za účasti "pána z Trocnova") učinilo "konec bídě celých století"."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0012.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sienkiewicz_Krizaci.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse