Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historický vývoj ekonomických teorií - přehled

Historický vývoj ekonomických teorií - přehled


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v několika velmi stručných a nepříliš rozsáhlých odstavcích zmiňuje obecný vývoj některých ekonomických teorií, a uvádí jejich představitele.

Obsah

1.
Od 16. století
1.1
Merkantelismus
2.
Od pol 17. století
2.1
Klasická škola
3.
1. pol. 19 stol.
3.1
Utopický socialismus a marxismus
4.
Konec 19. století
4.1
Rakouská škola
5.
1 třetina 20. století
5.1
Neoklasická škola
6.
30 – 50. léta 20. století
6.1
Keynesiánství
7.
50. léta a dál 20. století
7.1
Monetarismus

Úryvek

"od pol 17. století nastupuje Klasická škola = prosazovala liberalismus a žádné zásahy ze státu, první definuje tržní systém a poprvé se objevuje pojem neviditelná ruka trhu. Z této školy se neustále vychází. Adam Smith byl hlavním představitelem. Vydržela v Anglii až do 19. stol, kdy si společnost vynutila změnu přístupu státu. čistý tržní systém

1. pol. 19 stol. Utopický socialismus a marxismus = reakce na negativní dopady klas školy. přeměna společnosti z hora od mocných a bohatých = vláda elity a osvícených. na tyto myšlenky navázal Karel Marx = a vytváří teorii nadhodnoty vytvářené dělnickou třídou, kterou si bez zásluh přivlastňují vykořisťovatelé = kapitalisté a dělníci. Na to navazuje politika Lenina a vytváří politickou teorii = na základě eko teorie je vytvořena pol teorii revolučního politického hnutí.
Špatná ekonomika.

konec 19. století se objevuje Rakouská škola = která se zaměřuje na jednotlivce = mikroekonomie. Cílem každého jednotlivce je blahobyt a to je hnacím motorem. Vzniká teorie mezního užitku = dokud budu mít užitek budu pracovat."

Poznámka

Obsahuje překlepy. Nezabíhá do hloubky, je obsahově nedostatečná

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47d54d53ef2a1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vyvoj_ekon_teorii.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse