Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Historie grafického designu

Historie grafického designu


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: LITEGRA - Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., Litoměřice

Charakteristika: Práce obsahuje přehled osobností spojených s grafickým designem. Dále se zaměřuje na historii grafického designu od pravěku po současnost. Nakonec rozebírá digitalizaci.

Obsah

1.
Prolog
2.
Tisk přichází do Evropy
3.
Renesanční grafika
4.
Epocha typografických geniů
5.
Most do 20. století
6.
20. století
7.
Digitalizace

Úryvek

" Leptání je proces, kdy se za použití silné kyseliny nebo mořidla vytvoří do nechráněných částí kovového povrchu hlubotisk. Tuto techniku vynalezl Daniel Hopfer (1470 - 1536) v německém Augsburgu, při zdobení brnění.
Nicolas Jenson (1420–80) v poslední dekádě svého života navrhl jedinečné římské, Řecké, a Gotické písma a vydal více než 150 knih s jejich použitím. Character Jensonova písma je nejdokonalejší své doby.
Renesanční designeři silně preferovali přírodní dekorace. Květiny a víno aplikovali na nábytek, architekturu i rukopisy.
Claude Garamond (1480 – 1561) byl francouzský typograf, řezač písma a písmolijec. Vzdělání v typografii získal u pařížského knih-tiskaře Geoffroye Toryho a posléze u Antoine Augereaua, s kterým spolupracoval. Ze známých písem lze zmínit zejména jeho antikva z roku 1540, dnes nazývaná Garamond.
17. století bylo relativně klidné období pro inovaci designu. Ornamenty, matrice a dřevěné bloky z roku 1500 zůstaly stejné, ale objevila se motivace k obměně materiálů.
Důležité práce autorů jako je britský dramatik a básník William Shakespeare (1564 - 1616) a španělský romanopisec a dramatik Miguel de Cervantes šířili své publikace. Anglické, francouzské, německé a latinské knihy byli tištěny a rozesílány po celé Evropě.
Základem informační grafiky je analytická geometrie, kterou jako první použil roku 1637 francouzský filozof, matematik a vědec René Descartes (1596–1650). Descartes použil číslice pro rozluštění geometrických problémů a formulaci rovnic.
Jeho číslice byly pojmenovány Cartesian coordinates.

• Epocha typografických géniů
Po "suchém období" kreativity grafiků od roku 1600, se 18. století stalo epochou typografie.
Roku 1692 francouzský král Louis XIV, který měl velký zájem o tiskařství, přikazuje komisi učenců vyvinout nový typ písma pro své Impérium. Hlavní matematik Nicolas Jaugeon zkonstruoval nové románské písmo s kapitálkami. Tohle Romain du Roi, jak se písmo pojmenovalo, mělo jasně viditelný kontrast mezi úzkými a širokými dukty a horizontálními serify.
Tento typ písma byl používán zejména pro úřední dokumenty. Teprve roku 1702 bylo použito do knih a bylo zařazeno do kategorie transitional roman (přechodné románské písmo).
Roku 1742 vytvořil Fournier le Jeune první "rodinu písma", inspirovanou písmem Romain du Roi.
John Baskerville (1706 – 1775) byl anglický typograf a tiskař. Stal se nejen reformátorem anglické typografie, ale podstatně ovlivnil vývoj světového knihtisku směrem k jeho nejvyspělejším formám. Již roku 1723 se stal známým rytcem a učitelem kaligrafie. Když se kolem roku 1726 založil školu, kde vyučoval kaligrafii a účetnictví, přičemž se stále živil jako rytec.
V oblasti polygrafie byl Baskerville veliký vynálezce a perfekcionista. Experimentoval s výrobou papíru, zpracováním inkoustu, vynalézal nové způsoby tisku. Změnil dosavadní systém výroby písma, což mu umožnilo vytvářet jemnější a výraznější znaky, než komukoliv před ním. Vynalezl svůj vlastní lesklý, unikátní černý krycí inkoust."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54100f0d3989b.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Historie_grafickeho_designu.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse