Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text povrchně seznamuje s historií ošetřovatelství. Stručně popisuje charitativní a profesionální ošetřovatelství. Informuje o zakladatelce profesionálního ošetřovatelství Florance Nightingaleové.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charitativní ošetřovatelství
3.
Profesionální ošetřovatelství
4.
Florance Nightingaleová

Úryvek

"Zabývá se lidmi, místami, myšlenkami a jejich úlohou v procesu změny.
Už v nejstarších dobách měl člověk vnitřní potřebu starat se o sebe, svoje zdraví a zdraví svých blízkých. Touha udržet si zdraví souvisela s přežitím jedince, rodiny a sociální skupiny.
Dominantní postavení v ošetřovatelské péči zaujímaly ženy. Vědomosti, zkušenosti a zděděné moudrosti si předávaly z pokolení na pokolení.
Na ošet….
Charitativní ošetřovatelství
Se vyvíjelo spolu s křestanstvím.
Orientovalo se na specifické skupiny lidí, především na nemocné, chudé, jedince odkázané na pomoc jiných a na opuštěné lidi.
Zaměřovalo se především na na uspokování nejzákladnějších potřeb života. Tj. na zabezpečení přístřeší, poskytnutí stravy, hygieny, duchovní podporu, a i na lékařskou péči.
Ovlivnilo vývoj a další zaměření ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání na několik set let až dodnes.
Profesionální ošetřovatelství
Rozvíjelo se spolu z rozvojem medicíny, úzce souvisí s zakladatelkou Florance Nightingaleovou.
Kromě Florance mají velký vliv i ruský chirurg Nikolaj Ivanovič Pirogov a Henry Dunan který založil červený kříž.
Florance Nightingaleová
1. Čistota
2. Vlídné zacházení
3. Dostatečná výživa
4. Vlídné slovo
Pokládá se zakladatelku ošetřovatelství a zároveň za první teoretičku. Vytvořila základy ošetřovatelského vzdělávání, protože se přičinila o vznik školy ošetřovatelek při nemocnici svatého Tomáše v Londýně roku 1860 a vydala knihu Poznámky o ošetřovatelství.
Prosazovala ošetřovatelství jako samostatné povolání. Dáma s lampou jak jí bylo nazýváno se stala veřejným symbolem ošetřovatelství. Den jejího narození 12. Května (1820) je vyhlášen za mezinárodní den sester."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy. V textu chybí čárky ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ba4b79c6ba20.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Historie_osetrovatelstvi.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse