Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hongkong: význam, území, obyvatelé

Hongkong: význam, území, obyvatelé


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce se zkratkovitě věnuje čínskému regionu Hongkongu. Popisuje členění jeho území, užívané způsoby dopravy či největší aglomerace. Představuje Hongkong jako významnou turistickou destinaci i finanční a obchodní středisko a uvádí náboženství a jazyky rozšířené mezi jeho obyvateli. Krátce se dotýká také lesního porostu na území Hongkongu.

Obsah

1.
Území
2.
Hongkong jako turistická destinace
3.
Počet obyvatel
4.
Doprava
5.
Aglomerace
6.
Jazyk
7.
Náboženství
8.
Lesy
9.
Finanční a obchodní středisko

Úryvek

"-tvoří ho poloostrov Kowloon, ostrov Hongkong, Lan Tao a dalších 230 malých ostrůvků.
-součást Číny
-správní středisko město VICTORIA, ve kterém je také jeden z největších přístavů na světě.
-Hongkong je nejvýznamnějším turistickým cílem v Asii. Během roku se tu vystřídá kolem 6 mil. návštěvníků, což je i počet obyvatel.
-dříve tu každý mohl jezdit soukromým osobním automobilem, ale to se muselo omezit vzhledem k nedostatku prostoru. Proto většina lidí nyní používá autobusovou a lodní dopravu nebo metro.
-největší aglomerace představují Kowloon a Nový Kowloon. V několika táborech zde také žije asi 55 000 vietnamských uprchlíků, kteří čekají na vystěhování.
-většinu obyvatel tvoří Číňané mluvící kantonským dialektem. Vedle čínštiny je úředním jazykem angličtina.
-nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus a taoismus ale je zda i početná křesťanská menšina.
-i když Hongkong patří mezi nejhustěji zalidněné oblasti na světě. jsou tu i lesy a hory. Ty přirozené lesy byly vymíceny a místo nich byly vysázeny borovice, palmy a eukalypty. Netknuty však zůstaly tzv. ,,posvátné háje,, které se nacházejí v zemědělské oblasti.
-nová území při hranicích s Čínou.
-HONGKONG je 3. největším finančním a 11. největším obchodním střediskem na světě."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. V práci se objevuje několik pravopisných chyb. Rozsah práce je cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e91c4aea8749.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Honkong_vyznam_uzemi_obyv.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse