Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Horalka- Alberto Moravia

Horalka- Alberto Moravia


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, Hradec Králové

Charakteristika: Práce je zaměřena na rozbor díla Horalka od spisovatele Alberto Moravia. Práce obsahuje život autora a rozbor jeho díla.

Obsah

1.
Název
2.
Autor
3.
Národnost autora
4.
Literární období
5.
Literární druh
6.
Literární forma
7.
Literární žánr
8.
Téma
9.
Jazykové prostředky
10.
Textové prostředky
11.Hlavní myšlenka díla
12.
Tematická výstavba
13.
Kompoziční výstavba
14.
Děj
15.
Postavy a jejich charakteristika

Úryvek

"Název: Horalka
Autor: Alberto Moravia
Národnost autora: Italská
Literární období : v období druhé světové válce v letech 1943-1944
Literární druh: Epika
Literární forma: próza
Literární žánr: válečný román
Téma: Útěk mladé matky s dcerou na venkov, ničivý dopad války na život lidí
Jazykové prostředky: jazyk jeprostý, jednoduchý,spisovný i nespisovný i vůlgární výrazy, ich forma ( Cesira)
Textové prostředky: styl vyprávěcí a popisný, metafory,
Přirovnání: vypadala jako jediná obrovská ližnice, celá zastavená lůžky a pelíšky, jeden vedle druhého jak ve špitálu nebo v kasárenské světnici.
„Smrdělo to tam jako v chorobinci nebo chudobinci“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56917686132b4.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Horalka.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse