Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospitalismus

Hospitalismus


Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se formou poznámek zabývá problematikou hospitalismu a maladaptace. Seznamuje s tím, jak zdravotníci mohou předcházet hospitalismu, jaké jsou jeho příčiny a příznaky. Poukazuje rovněž na hospitalismus u dětí.

Obsah

1.
Definice
2.
Projevy hospitalismu
3.
Příčiny hospitalismu
4.
Prevence hospitalismu
5.
Hospitalismus u dětí
6.
Projevy hospitalismu u dětí

Úryvek

" 1. Definice - nesprávné přizpůsobení se hospitalizaci, vzniká, pokud se pacient není schopen adaptovat v nemocničním prostředí. Nesprávná adaptace se označuje jako maladaptace

2. Projevy hospitalismu - strach - o sebe, z výkonů, ze zdravotníků
- úzkost - nelze určit co je její příčinou
- nespavost - ostatní spolupacienti, provoz oddělení, zdravotníci ruší spánek
- nechutenství - strava není tak pestrá jako doma, mnohdy je nutné dodržovat dietu, klient musí jíst to co je mu přiděleno, výběr neexistuje
- negativní emoce - smutek, špatná nálada
- sociální izolace - klientovi chybí blízcí, rodina

3. Příčiny hospitalismu - plynou ze změn, které se v době hospitalizace objeví
- vytržení ze zaběhaného koloběhu - práce + rodina
- nucená nečinnost
- přístup zdravotnického personálu
- složení spolupacientů na pokoji"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x497de2105f24b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Hospitalismus.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse