Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospodaření s odpady v ČR

Hospodaření s odpady v ČR


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o úvahu o produkci a zneškodňování odpadů v ČR a množnosti omezení produkce odpadů (ekoznačky). Zmíněny jsou také způsoby druhotného využití odpadů nebo odpady v okolí bydliště. Stejně tak nejsou opominuty možnosti podnikání s odpady.

Obsah

1.
Úvod
2.
Omezení produkce odpadů
3.
Využití odpadů
4.
Odpady a mé okolí
5.
Podnikání a odpady
6.
Závěr

Úryvek

"Omezení produkce odpadů
Je snazší a také lacinější omezovat množství vznikajícího odpadu než pak vzniklý odpad využívat a zneškodňovat. Za nejúčinnější považuji vyhýbat se používání jednorázových předmětů, a tak nevytvářet zbytečný odpad. Například nepoužívat všelijaké tácky, kelímky viz automaty na kávu, dále různé reklamní igelitky, které se při větším nákupu hned roztrhnou. Našla bych jistě další spoustu zbytečných věcí.

Nezapomínejme si uvědomovat, proč si určitý výrobek kupujeme - někdy se stane, že výrobek skutečně nepotřebujeme, jen nás zlákala reklama. Potom nás nekonečná reklamace a pocit hlupáka, že jsme naletěli, bude stát asi hodně sil. Při nákupu bychom tedy měli upřednostňovat výrobky z recyklovaných materiálů a pokud je možné, vybírat výrobky označené ekoznačkou atd. Tím sice vytváříme odpad, ale je z ekologického či recyklovaného materiálu, který tak nezatěžuje životní prostředí. A když budeme kupovat jen tolik, kolik spotřebujeme, nic se nám nezkazí a ničím nebudeme plýtvat.

Využití odpadů
Moc se mi líbil nápad využívat odpadů a skládek k vytváření energie, což určitě je jediný pozitivní dopad odpadů, který jsem dokázala najít. Rekultivace krajiny je v tomto případě naprosto perfektní a není poznat, že se procházíme nad skládkou. To bych uvítala a ani by se mi při slově skládka neježily vlasy na hlavě.

Na druhé straně je asi dosti pracné a nákladné takovouto skládku vybudovat. V České republice jsem tento nápad uplatněný v praxi nezaznamenala, protože českému státu stále chybí finanční prostředky, a to v čemkoli. Zatím je stále nejpoužívanější metodou vytváření skládek, které jsou nebezpečné, zdraví škodlivé a kromě toho působí v krajině rušivě. Myslím, že se na tom ale dá mnoho změnit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_elox0002.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hospodareni_s_odpady.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse