Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Hospodářská komora, celnictví

Hospodářská komora, celnictví


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma hospodářská komora a celnictví.

Obsah

1.
Hospodářská komora
2.
Celnictví

Úryvek

"HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR JE ČLENEM:
-mezinárodní obchodní komory v Paříži
-Eurochambers = sdružení ev ropských hospodářských komor
-ueapme = asociace malých a středních podniků a řemesel

ČÍNNOST HOSPODÁŘSKÉ KOMORY:
-ěíčí informace o právních předpisech týkajících se podnikání
-pomáhá při obchodování se zahraničím
-poskytuje členům poradenské služby spojené s podnikáním
-spolupracuje s orgány státn ízprávy – při tvorbě zákonů
-propaguje podnikatelskoku činnost svých členů
-pomáhá řešit problémy zaměstnanosti a podporuje školství

CELNICTVÍ
Clo = dávka, kterou stát vybírá za zboží při jeho přechodu přes hranice
Celní politika = činnosti státu, při kterých podporuje zahraniční obchod, cestovní ruch a tím i devizové příjmy

Význam cla:
a) fiskální
- clo je důležitým příjmem rozpočtu unie (ve státě, do kterého bylo zboží přivezeno zůstává jen čtvrtina cla)
b) obchodně – politický
-stát může usnadnit nebo ztížit dovoz nebo vývoz zboží z určitého státu
c) cenotvorný
-každé clo zvýší cenu

DRUHY CEL:
1) podle směru pohybu zboží
a) dovozní
- vztahuje se na zboží dovážené z nečlenských zemí = třetích zemí a jeho čílem je chránit výrobce v EU
b) vývozní
- zdražuje a tím ztěžuje vývoz domácího zboží
- stát ho používá, jestliže chce vývoz něčeho
2) podle způsobu býpočtu celní sazby
a) hodnotové
- je to procentní sazba, která je stanovená pro každé zboží celním sazebníku
b) specifické
- je stanovená pevná sazba na jednotku množství (například: 387 Kč za 1 kus, 54 Kč za jeden kilogram…)
c) kombinované
- použijí se oba způsoby, např. 5 % z hodnoty zboží, ale minimálně 15 kč/ks
3) z politického hlediska
a) všeobecné
-stát si určuje sazby sám
b) smluvní
- určuje se ve smlouvě mezi státy ( na clu se dohodnou)


DALŠÍ PROSTŘEDKY OBCHODNÍ POLITIKY
a) množstevní omezení
- je stanovené množství výrobků, které lze během roku dovést do Evropské unie z nečlenských zemí , např. ocel, zemědělské výrobky…
b) dovozní licence
- pro některé výrobky je nutné nejdříve získat povolení k dovozu do unie
c) celní kvoty – během určené doby
- lze dovézt určené množství zboží za nižší celní sazby
d) vývozní licence
- je to povolení k vývozu určitých výrobků např. kultuních památek, zboží a technologií, které lze využít pro vojenské účely
e) embargo
- úplný zákaz dovozu nebo vývozu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bef1ba2ffd2.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarska_komora__celnictvi.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2112x
2. Vypravování 1550x
3. Reportáž 1272x
4. Lakomec-Moliere 619x
5. Slohové práce 381x
6. Stížnost 292x
7. Bylo nás pět 257x
8. Odpověď na objednávku 217x
9. Osobní dopis 209x
10. Odpověď na urgenci 201x