Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hospodářská kriminalita v ČR

Hospodářská kriminalita v ČR


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velice krátce zastavuje u tématu hospodářské kriminality v ČR. Zamýšlí se nad škodami způsobenými tímto typem kriminálního chování i nad subjektem jím postiženým. Apeluje na jeho závažnost, stručně zmiňuje korupci. Upozorňuje na obtížnost odhalení hospodářské kriminality.

Obsah

1.
Hospodářská kriminalita v České republice
2.
Škody způsobené hospodářskou kriminalitou
3.
Závažnost hospodářské kriminality
4.
Subjekt poškozený hospodářskou kriminalitou
5.
Korupce
6.
Obtížnost odhalování hospodářské kriminality

Úryvek

"Hospodářská kriminalita v ČR
Během několika uplynulých let bylo opakovaně v médiích publikována skutečnost, že se čím dál větší počet živnostníků nrbo organizací stalo obětí hospodářské kriminality, která na tyto subjekty působí finanční ztrátou, nebo ukončením živnosti. Znamená to, že v České republice představuje hospodářská kriminalita hrozbu finančního bankrotu jakémukoliv podnikatelskému subjektu?
Odpověď na tuto otázku musíme hledat ve schopnosti společnosti identifikovat a oznamovat podvodné jednání a dojde–li k podvodu, přijmout vhodná opatření, aby k tomuto již nedošlo.
Hospodářská kriminalita je v České republice nadále závažným problémem.Nejčastěji a nejsnáze odhalitelnou formou této kriminality je zpronevěra. Zpronevěra je jeden z druhů podvodu, jehož bývá mnoho podnikatelských subjektů vystaveno, patří sem však i nejzávažnější hrozba, která je u korupce a podplácení.
Škody, které hospodářskou trestnou činností podnikatelským subjektům vznikají jsou rok od roku vyšší, a tyto se pak samostatně odvíjí na samostatném odvodu daní do státního rozpočtu.
Většina podnikatelského subjektu není schopna dostatečně určit jak velké škody utrpěla v důsledku hospodářské kriminality, neboť tato skutečnost vyvolává pochybnosti o tom, zda podvodné jednání bylo dostatečně vyšetřeno a hlavně s jakým výsledkem. Tyto skutečnosti mají také negativní dopad na morálku zaměstnanců, nebo na obchodní vztahy. Prevence této kriminality je vždy výhodnější než napravovat následky. Vždyť kdokoliv zavede kvalitní ochranu svého majetku, je vystaven menšímu riziku, že mu jeho majetek bude napaden a tím méně bude poškozen. Skutečnost je taková, že samozřejmě dále záleží na subjektu, který může uzavřít různá pojištění, které je následně schopno uhradit větší část ztraceného majetku.
Nárůst zjištěné hospodářské kriminality se za poslední dobu projevuje na zatíženosti policejních orgánů, neboť mnoho lidí si začalo uvědomovat závažnost hospodářské kriminality a proto její výskyt samy a častěji oznamují orgánům činných v trestním řízení. Samostatným zjištěním růstu této trestné činnosti dochází k zavedení kvalitnější ochrany a kontroly majetku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e9622965aa3.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Hospodarska_kriminalita_CR.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse