Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Houby a lišejníky

Houby a lišejníkyKategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace, Břeclav

Charakteristika: Tato práce vznikla na základě laboratorního cvičení z biologie ze třetího ročníku gymnázia. Zabývá se houbami a lišejníky.

Obsah

1.
Houby
1.1.
Evoluce
1.2.
Význam
1.3.
Rozmnožování
1.3.1.
Nepohlavní způsob
1.3.2.
Pohlavní způsob
2.
Lišejníky

Úryvek

"ROZMNOŽOVÁNÍ
Rozmnožovací orgány se vytvářejí buď přeměnou celé stélky jedince (holokarpní houby) nebo vznikají z určité části stélky (eskarpní houby)

NEPOHLAVNÍ ZPŮSOB-uskutečňuje se několikrát během vegetačního období
1. FRAGMENTACE (rozpad) mycelia
2. DĚLENÍ BUŇKY – zaškrcení a vytvoření přehrádky (kvasinky)
3. PUČENÍ (kvasinky)
4. TVORBA VÝTRUSŮ=SPOR
Spory vznikají a) endogenně (endospory)ve výtrusnicích = sporangiích  sporangiospory (askospory ve vřeckách)
b) exogenně (exospory) na hyfách (bazidiospory na bazidiích)
c) na speciálních vláknech= konidioforechkonidie

TYPY VÝTRUSŮ
ZOOSPORYpohyblivá, a jedním nebo více bičíky
většinou výtrusy vodních hub

SPORAGIOSPORYvzniká ve sporangiu (výtrusnici) po dozrání výtrusnice praskne a spory se dostanou ven např.: spájivé houby


ASKOSPORYvzniká ve vřecku (ascus) vřeckovýtrusných hub, 8 výtrusů
např.: paličkovice nachová
Většinou vřecko obsahuje osm askospor.
Tento počet vzniká kombinací meiotického a mitotického dělení. Meiotickým dělením totiž vznikají z jedné diploidní buňky čtyři haploidní. Každá haploidní se dále dělí na dvě mitoticky.

BAZIDIOSPORYvzniká v bazidiu stopkovýtrusných hub
Vzniká na tzv. bazidiích, které jsou obvykle umístěny na výtrusorodé vrstvě plodnice, a to meiotickým dělením na čtyři bazidiospory. Ty obvykle drží ke zbytku bazidie pomocí stopeček (sterigmat). Bazidiospory mohou být aktivně vystřelovány (tzv. balistospory), nebo prostě jen odpadnou (statismospory).
Bazidiospory po dopadu na vhodný povrch mohou vyklíčit v primární mycelium (podhoubí)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52939e576b1a2.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Houby_lisejniky.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse