Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Hrdý Budžes - čtenářský deník

Hrdý Budžes - čtenářský deník


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: ZŠ Praha 13, Kuncova, Praha-Stodůlky

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rozbor knihy Hrdý Budžes od Ireny Douskové. Zahrnuje stručné informace o autorce, rok vydání, nakladatelství, hlavní postavy, místo a čas, stručný obsah a nakonec i vlastní názor.

Obsah

1.
Informace o autorce
2.
Rok vydání
3.
Nakladatelství
4.
Hlavní postavy
5.
Charakteristika hlavní postavy
6.
Místo a čas děje
7.
Stručný obsah
8.
Vlastní názor

Úryvek

"Irena Dousková - (*18. 8. 1964, Příbram) je česká spisovatelka a redaktorka měsíčníku Maskil. Mezi její nejznámější knížky patří Hrdý Budžes, či Oněgin byl Rusák.
Rok vydnání – 2002
Nakladatelství – Petrov v Brně
Hlavní postavy - Helenka, Součková, Kačenka, Pepa, Pepíček, děda, babička, Andrea Kroupová, pan Dusil a mnoho dalších
Charakteristika Helenky Součkové - Helenka je žákyně 2. (později 3.) třídy ZŠ v Ničíně. Chudák Helenka to nemá lehké doma, ani ve škole. Ve škole se jí vždy podaří provést nějaký průšvih, nebo jak říká ona - nedorozumění, či se jí spolužáci vysmívají kvůli jejím tělěsným proporcím, nebo německému příjmení (doopravdy se totiž nejmenuje Součková, nýbrž Freisteinová). Moc štěstí nemá ani v tom, v jaké době se narodila, a tedy za komunismu. Helenka mi v tomto dílu přijde dětsky vtipná a zároveň roztomilá, jak nevědomky karikatuje tehdejší režim. Líbí se mi, jak se snažila být v situacích, pro ni nelehkých, vždy silná a následovat svého imaginárního hrdinu Hrdého Budžese. Helenku bych díky jejím hlubokomyslným poznatkům řadila do dospělého věku, avšak vyvažuje se to s její přirozenou dětskou naivitou. Helenka má maminku, které neřekne jinak než Kačenka a nevlstního tátu Pepu, oba hrají v divadle, také má mladšího bratra Pepíčka.
Místo a čas dějě - Ničín (později Praha), v 70. letech
Stručný obsah - Jak je výše zmíněno, kniha se odehrává v Československu v těžkých dobách komunismu. Jsou zde vtipně popsány situace charakteristické pro komunismus v dětských myšlenkových pochodech, které nás dokáží neuvěřitelným způsobem vtáhnout do děje – buď brečíme smíchy, anebo nám jde mráz po zádech. Helenka je v této knize vypravěčkou a vždy mě pobavily “její” vtipné názvy kapitol (vždy začínají slovem –jak). Helenka má odpověď, řešení, či vysvětlení doslova na cokoli, např. “patalog, to je něco jako bejt trpělivej”. Postupem času přijde Kačenka i Pepa o práci v divadle, důvodem je jejich negativní přístup ke komunistickému režimu. Avšak Helenka si nedělá starosti pouze o ně, avšak i o svou babičku, která si tajně dopisuje s Helenčiným biologickým otcem, kde mu v dopisech popisuje často velmi nepravdivé způsoby Kačenky výchovy. Kniha končí o Vánocích a stěhováním rodiny Freistein-Souček-Brďochovi do Prahy, kvůli pracovním příležitostem, které tu na Pepu a Kačenku čekají. Helenka je ze stěhování nadšená a dokonce k Vánocům dostane své vytoužené fixy, nicméně jsou od jejího bilogického otce, tak je všechny nahází do kanálu, i když si je tolik přála. Když ve škole odevzdává učebnice, čeká jí nemilé zjištění, a tedy, že Hrdý Budžes vlastně vůbec neexistuje a že se o něm nikdy nikdo v rozhlase nezmiňoval, bylo pouze řečeno “Hrdý buď, žes vytrval”."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5444415c4ecdb.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Hrdy_budzes.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse