Hygiena


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou velmi stručných výpisků shrnuje, co je to hygiena, jací činitelé ji ovlivňují, jaký je její cíl a definuje jednotlivé obory hygieny. V závěru stručně definuje základní pojmy, se kterými pracuje - zdraví, nemoc, nemocnost, adaptace, dispozice a imunita.

Obsah

1.
Činitelé
2.
Hygiena
3.
Cíl
4.
Obory
4.1
Obecná (všeobecná)
4.2
Komunální
4.3
Výživy
4.4
Dětí a dorostu
4.5
Hygiena práce
5.
Terminologie hygieny

Úryvek

"Terminologie hygieny
Zdraví
- je to stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoliv nepřítomnost nemoci
- je udržováno pomocí adaptačních mechanismů, pomocí kterých se organismus přizpůsobuje změnám podmínek
Nemoc
- opak zdraví
- jedná se o porušení rovnováhy mezi organismem a prostředím
Nemocnost
- kvantitativní ukazatel
- vyjadřuje počet lidí, kteří onemocní na určitou nemoc v určitou dobu
Adaptace
- přizpůsobení se prostředí
Dispozice
- sklon k onemocnění
- podkladem jsou vnitřní faktory
- ovlivňují ji: vrození, škodlivé vlivy v prostředí, věk, pohlaví, návyky, sociální a psychické vlivy
Imunita
- obranyschopnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46554e8dc4344.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Hygiena.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse