Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ileózní stav - diagnostika, léčba a ošetřovatelské péče 4/5

Ileózní stav - diagnostika, léčba a ošetřovatelské péče 4/5


Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce seznamuje s příčinami, projevy a léčbou neprůchodnosti střev. Samostatně se věnuje příznakům, diagnostice a léčbě ileu mechanického a stručněji také projevům a ošetřovatelské péči ileu funkčního a z cévních příčin. Předchozí část série naleznete zde Zlomeniny - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 3/5 a následující zde Nádor žaludku - diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče 5/5.

Obsah

1.
Ileus
2.
Ileus mechanický
2.1.
Typy a jejich příznaky
2.2.
Příznaky
2.3.
Diagnostika
2.4.
Léčba
3.
Ileus funkční
3.1.
Projevy
3.2.
Léčba
4.
Ileus z cévních příčin
4.1.
Projevy a léčba
4.2.
Ošetřovatelská péče

Úryvek

"Oše. proces u pac. s ileózním stavem
Chorobný stav, při kterém střevní obsah nemůže dále postupovat fyziologickou cestou a dochází k jeho zastavení.
• ILEUS MECHANICKÝ
• ILEUS FUNKČNÍ
Ileus mechanický
Průchodu střev brání mechanická překážka.
• Obstrukční- volný nástup příznaků
 Nádorem
 Rostoucí lumen střeva
 Žlučový kámen
 Střevní obsah
• Strangulační- prudký nástup příznaků
 Srůsty
 Uskřinuté zevní kýly
 Otočení střeva
 Invaginace
• Neurogenní
 PARALYTICKÝ: zástava peristaltiky rozšířením střevních kliček např. po operaci břicha, peritonitidě, poranění břicha
 SPASTICKÝ: zúžení střeva a stažení svaloviny, např. po požití dráždivé látky, onem. Nervové soustavy
 Zvracení se objevuje později
• Cévní
 Náhlá prudká bolest
 šok
Příznaky:
 Zástava plynů a stolice
 Nauzea
 Zvracení
 Bolest břicha a vzedmutí
 Profuzní bolest (klesá a stoupá)
 Rozvrat vnitřního prostředí
Diagnostika
• Anamnéza- operace, kýly, strava…
• Poklep, pohmat, poslech
• FF
• Vyš. per rectum
• RTG břicha
• SONO břicha
• M+S, biochemie, KO
• KO
• Minerály v krvi
• SONO břicha
• Odčerpání žaludečního obsahu sondou
Léčba
• Odsání žaludečního obsahu + doplnění tekutin parenterálně
• Operační výkon- uvolnění, odstranění překážky
• Při odumření resekce, nebo spojky střeva
Ileus funkční
Zástava pasáže (paréza) při poruše nervové činnosti ovládající peristaltiku. Dochází k ní často i po operacích v dutině břišní, kdy se ale peristaltika po nejpozději 4 dnech obnoví. Pokud tomu tak není, pac. nesmí přijímat potravu p.o. Jakmile se začne pasáž obnovovat a nemocnému odcházejí plyny nemocný může pozvolna přijímat tekutiny a potravu ústy.
 Sestra musí dbát na to, aby pac. nepřijímal potraviny nadýmavé, přinesené návštěvami.
Léčba
Podpora peristaltiky medikací, rehabilitace- chůze, pohyb DK, rektální rourka, klyzma.
Chirurgická léčba stav zhoršuje, léčba je konzervativní.
Ileus z cévních příčin
Nastane po poruše prokrvení úseku střeva při tromboze nebo embolii cév.
 Bolest a ileozní příznaky
Chirurgická léčba: náhrada cévní protézou- stent.
Fatálnímu konci lze však předejít pouze při včasné diagnostice.
Ošetřovatelská péče
 Úlevová poloha
 Klid na lůžku
 FF
 Stav: zvracení, odchod plynů, stolice
 Sledování bolesti
 Bilance tekutin
 Nic per os
 Zápis charakteru stolice
 Zvláštní péči věnuj pacientovi, kterému byla zavedena stomie."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f0abb8d41a14.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ileus_diagnoza_lecba_pece.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse