Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Indie - stručná charakteristika

Indie - stručná charakteristika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje stručnou charakteristiku Indie. Uvádí základní geografické údaje, popisuje místní přírodní podmínky, obyvatelstvo, zemědělství, dopravu, i přírodní podmínky.

Obsah

1.
Základní geografické údaje
2.
Přírodní podmínky
3.
Obyvatelstvo
4.
Zemědělství
5.
Doprava
6.
Stručná ekonomická charakteristika

Úryvek

"Vegetace je velmi různorodá: od stále zelených deštných pralesů přes savany v suchých oblastech a vysokohorské křoviny a louky až po pustiny a pouště.
Hlavní město Indie je Naí Dillí. Indie je nezávislý stát. Státním zřízením je federativní republika, která se skládá z 25 států a 7 svazových teritorií. Oficiální název Indie je Indická republika. Hlavou státu je prezident a zákonodárným orgánem dvoukomorový parlament skládající se ze Sněmovny lidu a Rady států.
Přírodní podmínky:
Zaujímá největší část Indického subkontinentu a pokrývá plochu velkou asi jako třetina Evropy. Mohutná horská pásma Himaláje zemi na severu oddělují jako hradba od ostatní Asie. Indický poloostrov omývá na západě Arabské moře, na jihu Indický oceán a na východě Bengálský záliv.
Od prosince do března vanou z Himaláje na jih studené větry - způsobují mírné a suché zimy. Jižní a západní oblasti zůstávají horké a vlhké. V dubnu a květnu proudí do Indie teplejší vzduch, toto období je velmi suché. Vítanou úlevu přinášejí až vydatné letní monzunové deště. V říjnu a listopadu větry znovu mění směr a někdy s sebou přinášejí prudké tropické cyklony.
Dnes je zalesněna jen necelá 1/5 povrchu Indie. Souvislé mangrovové porosty pokrývají pobřeží říčních delt. Ve vyšších polohách najdeme suché a tropické lesy. Ásám na severovýchodě a Západní Ghát pokrývají vlhké tropické deštné pralesy. Ve vlhčích částech roste stále zelený dub a kaštan a ve vyšších polohách rododendrony. Indie má dosud pozoruhodně bohatou zvířenu, mezi chráněné živočichy dnes patří slon, indický nosorožec, asijský lev, tygr bengálský, sněžný levhart atd.
Obyvatelstvo: Indie má přes jednu miliardu obyvatel. Hustota zalidnění je 287 obyvatel na km2. Přibližně 72% obyvatel je indoevropského původu, 25% dravidského a zbytek tvoří pak austro-asijská a mongoloidní rasa. Průměrný roční přírůstek je cca 2%. Obyvatelstvo je mnohonárodnostní. Nejpočetněji jsou zastoupeni Hindové, Telugové, Bengálci, Maráthové, Tamilové, Urduové a Kudžarátci. Nejvíce zastoupená jsou tři náboženství. Hinduismus vyznává 80,3% obyvatel, islám 11% a křesťanství 2,4%. Přirozený přírůstek obyvatelstva je 2,1% ročně. V Indii bylo zjištěno přes 700 jazyků a dialektů. Úředními jazyky jsou hindština a angličtina. V roce 1993 bylo asi 53% obyvatel negramotných. Zemědělství: V zemědělství, které je velmi zaostalé a závislé na klimatických výkyvech, pracuje 61% obyvatel, kteří obdělávají asi 51% území. 4% plochy Indie jsou pastviny a 20% je zalesněno. Mezi nejpěstovanější rostliny patří rýže s roční produkcí asi 190 milionů tun, která řadí Indii na druhé místo ve světě. Dále pšenice s produkcí asi 45 milionů tun a třetím místem ve světě a čirok s přibližně 22 miliony tun a prvým místem ve světě. V roce 1991 byla Indie s 13 miliony tun největším světovým producentem cukru. Z hospodářských plodin se dále pěstují podzemnice olejná, banány, fazole, čaj, juta, ječmen, brambory, bavlna, tabák a kaučuk. Stáda skotu se 196 miliony kusů a stáda buvolů se 77 miliony kusů jsou největší na světě. Dalšími domácími zvířaty jsou ovce a kozy a výjimečně i prasata. I přes takto velká stáda trpí značná část obyvatel hladem. Kráva je pro hinduisty posvátné zvíře a nesmí být zabita. I malé počty prasat mají náboženský důvod. Pro hinduisty je prase nečisté a korán zakazuje požívat vepřové maso vyznavačům islámu. Přes 80% obyvatel Indie tedy nejí hovězí a přes 90%vepřové."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_geogx0018.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Indie_struc_charakt.rtf (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse