Inflace


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných hesel seznamuje s nejdůležitějšími pojmy, týkajícími se inflace. Nejobsáhlejší část práce je věnována způsobům vyjádření inflace. Tyto způsoby autor charakterizuje, určuje situace, za kterých je vhodné užít to které vyjádření a doprovází je grafy a tabulkami. V poslední dvě témata jsou zmíněna jen v bodech.

Obsah

1.
Stupně inflace
1.1
Mírná
1.2
Pádivá
1.3
Hyperinflace
2.
Inflace tažená poptávkou
3.
Inflace tlačená náklady
4.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
5.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
6.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci
7.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období
8.
Důsledky a náklady inflace
9.
Možnosti protiinflační politiky

Úryvek

“Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období.Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod..

Následuje tabulka"

Poznámka

Práce je prezentací v PowerPointu (*ppt). Obsahuje tabulky a grafy. Čistý text dosahuje zhruba 2 stránek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46c0fb36798a7.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Inflace.ppt (120 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse