Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Informatika: hardware a software

Informatika: hardware a softwareKategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky srozumitelným způsobem seznamují se základními pojmy, principy a otázkami týkajícími se hardwarového a softwarového vybavení.

Obsah

1.
Základní zkratky
2.
Hardware
2.1.
Pojmy
2.2.
Program
2.3.
Schéma počítače
2.4.
Rozdělení počítačů
2.5.
Třída PC
2.6.
Centrální procesorová jednotka
2.7.
Parametry pamětí
2.8.
Periferní jednotky diskového typu
2.9.
Periferní zařízení
2.10.
Scanner
3.
Software
3.1.
Vymezení, pojmy
3.2.
Operační systém
3.3.
Windows
3.4.
Aplikační software

Úryvek

"IT - obecný pojem představující souhrn prostředků pro zvládnutí požadovaného objemu info.
Zahrnují:
HW - technické vybavení neboli hmotné prostředky, které slouží ke zpracování informací.
SW – měkké prostředky, vše nehmotné, programové vybavení (programy a související data).
Ekonomicky: Celková cena =  cen HW +  cen SW
Asi před 20.lety v začátcích rozvoje IT byl poměr cen HW:SW asi 90:10, dnes asi 10:90.
Ceny HW klesají (obrovské série), ceny SW rostou (rostou N na tvůrčí práci, většina SW je na zakázku).

HARDWARE
Počítač: je stroj, je to víceúčelový automat.
Definice počítače: počítač je konečný, sekvenční automat.
Automat je stroj, který umí pracovat na základě nějakého předpisu.
Sekvenční znamená, že jde o automat, který umí vykonávat příkazy, které jdou za sebou podle souvislosti.
Konečný znamená, že množina příkazů, ze kterých se sestavují sekvence, je konečná.
Instrukce je jednotlivý příkaz, kterému počítač rozumí a umí ho vykonat. Provedení instrukce není závislé na čase.
Z instrukcí se sestavují sekvence, které tvoří program.

Program:
- je smysluplně sestavená sekvence instrukcí, která popisuje danou činnost,
- provádí přesně vymezenou činnost.
Stále probíhá:
- miniaturizace počítačů a zvyšování kapacity a výkonu (rychlosti) počítačů.
Cílem je, aby počítač co nejvíce simuloval lidské myšlení  tzv. umělá inteligence
Problém, který se neustále řeší, je rychlost zpracování informací, probíhá zrychlování:
- současné elektronické technologie jsou na hranici fyzikálních možností (elektrické pulzy),
- perspektivní je technologie světla (informace posílané pulzy světla) nebo biotechnologie.

Schéma počítače:
1) koncepce Von Neumannova typu
CPU
- Central Processor Unit, centrální procesorová jednotka (procesor nebo mikroprocesor)
- srdce počítače
- úkolem je provádění instrukcí, kterým rozumí
- generální ředitel, který umí číst konečnou množinu příkazů
- daný procesor rozumí dané množině příkazů
INPUT – vstupní jednotka
OUTPUT – výstupní jednotka
CU – řídící jednotka, bdí nad činností celého systému a řídí spolupráci ostatních jednotek
MEM – paměť
1) Vstup a výstup řízený procesorem
2) Kanály DMA (Direct Memory Access) umožňují přímo ze vstupu zapisovat do paměti nebo přímo z paměti psát výstup, PC mají tyto kanály
Koncepce Von Neumannova typu má jen jeden paměťový blok – paměť programu a dat"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508ae9fc15c4f.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Hardware_software.doc (105 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse