Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Informatika: vybraná témata

Informatika: vybraná témataKategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z informatiky zpracované na střední průmyslové škole podávají nejprve základní informace o operačních systémech Windows a Linux a principech jejich ovládání. Zabývají se dále mnoha různorodými tématy od ergonomie práce na počítači přes škodlivý software po e-mailovou korespondenci, vytváření webových stránek nebo programy na zpracování textu.

Obsah

1.
Windows
1.1.
Funkce operačních systémů
1.2.
Windows
1.3.
Prostředí OS Windows
1.4.
Stromová struktura složek
1.5.
Souborové masky
1.6.
Textové operační systémy
1.7.
Prostředí příkazového řádku
1.8.
Základní příkazy
1.9.
Práce s adresáři
1.10.
Práce se soubory
2.
Linux
2.1.
Funkce operačních systémů
2.2.
Linux
2.3.
Programování na Linuxu
2.4.
Instalace
2.5.
Licence
2.6.
Systém souborů
2.7.
Ovládání Linuxu
3.
Oblasti využití počítačů
4.
Životní cyklus software
4.1.
Přehled modelů životního cyklu
5.
Autorské právo
6.
Licence
7.
Licence programů
8.
Zdravotní rizika práce s počítači
9.
Ergonomie práce na počítači
9.1.
Zásady uspořádání pracovního místa s počítačem
10.
Škodlivý software
10.1.
Vir
10.2.
Počítačové červy
10.3.
Trojské koně
11.
Šíření virů a antivirová ochrana
11.1.
Antivirová ochrana
11.2.
Phishing
11.3.
Hoax
12.
Model ISO/OSI
13.
Model TCP/IP
14.
IP adresace
15.
Zabezpečení dat
15.1.
Proč zabezpečujeme
15.2.
Zálohování dat
16.
Komprimace/komprese dat
17.
Hardwarové zabezpečení sítí
18.
Softwarové zabezpečení sítí
19.
Autorizace, autentizace
20.
Hesla
21.
Internetové služby
21.1.
Internet a jeho služby
21.2.
Protokoly služeb internetu
21.3.
Obslužné programy
21.4.
Elektronická pošta
21.5.
Struktura e-mailů
21.6.
Etika a zásady elektronické pošty
21.7.
Obslužné programy
21.8.
Protokoly elektronické pošty
21.9.
SPAM
21.10.
Opatření omezující rozesílání spamů
22.
World Wide Web
22.1.
Postup tvorby webu
22.2.
Programovací jazyky www stránek
22.3.
Zásady tvorby www stránek
22.4.
HTML dokumenty
22.5.
Tagy
22.6.
Základní tagy HTML dokumentů
22.7.
Kaskádové styly
22.8.
Základní formátování
22.8.1.
Text
22.8.2.
Seznamy
22.8.3.
Tabulky
22.9.
Pseudotřídy
22.10.
Třídy
23.
Programy na zpracování textu
23.1.
Stručná historie zpracování textů
23.2.
Typy písma
23.3.
Programy na zpracování textu
23.4.
Typografická pravidla
23.5.
Hromadná korespondence
23.6.
Zabezpečení dokumentu

Úryvek

"Operační systémy III – Windows
Operační systémy patří spolu s firmwarem k systémovému programovému vybavení každého současného počítače, včetně různých mobilních zařízení, jakými jsou například mobilní telefony a GPS navigace.
Funkce operačních systémů
• OS organizuje přístup a využívání zdrojů PC (čas procesoru, přístup k datům na discích, přístup do paměti, …).
• OS fyzicky zajišťuje vstup a výstup dat podle požadavku ostatních programů.
• OS komunikuje s uživatelem a aplikačními programy, a na základě jeho pokynů vykonává požadované akce.
• OS reaguje na chybové stavy programů a mylné požadavky uživatelů tak, aby tyto chyby nezpůsobily zásadní destrukci systému nebo poškození dat.
• OS eviduje a řídí využívání systémových zdrojů (paměti, procesoru, …).
• Struktura současných operačních systémů
• Grafické rozhraní (GUI = Grafical User Interface)
• Aplikační rozhraní = obsahuje zejména správce oken
• Jádro systému (kernel) = zajišťuje správu procesoru, paměti, disku a dalších prvků systému
• Ovladače hardware = zabudovaný vybraný (aktuálně dostupný) firmware
Windows
- vznikl z operačního systému MS-DOS
- víceuživatelský, víceúlohový OS
- grafické prostředí (GUI – Grafical User Interface)
- v současnosti nejrozšířenější OS
U Microsoft začal vznikat OS Windows (okna) jako GUI nadstavba MS-DOS. První verze OS s GUI od Microsoft – Windows 1.0 byla uvedena na trh 20. listopadu 1985. Tato nadstavba OS DOS sice nebyla příliš použitelná, ale např. již nenutila uživatele ukončovat a znovu spouštět programy. Pokud chtěl uživatel s více programy pracovat současně, mohl se mezi nimi přepínat, avšak okna se nemohla překrývat. Tento nedostatek byl odstraněn ve verzi 2.0, která byla uvedena na trh v roce 1987. Zde již bylo možno okna překrývat jedno přes druhé, bez nutnosti je skládat vedle sebe.
Komerčního úspěchu a reálné použitelnosti se ale dočkal až operační systém MS Windows 3, uvedený na trh v roce 1990, který lze označovat za první reálně použitelný Windows s GUI. Windows verze 3.0 se velmi rychle rozšířily, především díky velké hardwarové i softwarové podpoře významných nezávislých výrobců a předinstalováváním na nová PC. Na jádru pracujícím pod DOSem byly na trh později uvedeny další OS Windows.
Windows 3.1
• duben 1992
• s řadou vylepšení (jako podpora OLE, vylepšení správce souborů, vylepšení podpory tiskáren, nových ovladačů podporujících MS-DOS grafiku v okně, virtuální paměť lze měnit v ovládacím panelu, …) a odstraněním některých chyb v uživatelském rozhraní.
• následně byly vydány i Windows 3.11, kde byla přidána síťová podpora
Windows 95
• v srpnu 1995
• opatřen řadou vylepšení (částečně 32bitovým jádrem, podporou dlouhých názvů souborů, lepší podporou sítí (byla integrována TCP/IP sada) a zcela nových grafickým rozhraním
• první klasický operační systém řady Windows
Windows 98
• 32 bitový AS
• v červnu 1998
• přinesl hezčí grafické prostředí, integraci Webu do oken průzkumníka, plně funkční podporu rozhraní USB a nový Microsoft Explorer 4
• obsahoval mnoho vnitřních chyb, kvůli kterým byl velmi nestabilní
• Windows 98 SE – uvedený v roce 1999 coby druhé vydání Windows 98 byl již stabilním a kvalitním systémem
• měl integrovaný webový prohlížeč (ten se objevil v pozdějších verzích Windows 95), což znevýhodňovalo ostatní výrobce počítačů
Operační systémy na základě DOSu měly koncepční nedostatky. V roce 1987 proto firma IBM ve spolupráci s Microsoftem začala vytvářet nový operační systém pro PC, tentokrát již nezatížený nedostatky DOSu – OS/2. Spolupráce obou firem se rozpadla a každá z nich si vyvíjela svou vlastní verzi OS/2 (Microsoft tu svou přejmenoval na Windows NT a IBM na OS/2 Wrap). Pátou verzi Windows NT uvedl Microsoft na trh 17. února 2000. Přesto, že byl tento systém volným pokračováním Windows NT 4.0, obsahoval tolik změn, že byl přejmenován na Windows 2000."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, ilustrace a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 35 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x501cd38b455ae.zip (837 kB)
Nezabalený formát:
Informatika_vybrana_temata.doc (1105 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse