Instituce EU


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky na téma instituce EU a ČR. Nakonec se zabývá Českou republikou a eurem.

Obsah

1.
Instituce EU
2.
ČR a EU
3.
Euro a Česká republika

Úryvek

"b) Evropská komise
- je to vláda Eu, skládá se z 27 komisařů, za Čr Šrefan Fulle – oblast rozšíření apolitika sousedstvi
-navrhuje zákony, sleduje rozpočet unie a zastupuje EU na mezinárodních jednáních
-komisaři nesmí přihlížet k zájmu jednotlivých zemí = nadnárodní princip
-předseda = jese Manuel Barroso
c) Evropský parlament
- je volený z občanů členských zemí celkem 185 poslanců
-jsou voleni na 5 let
d) Evropský soudní dvůr
-dohlíží na dodržování práva EU
-řeší spory mezi institucemi, podniky a fizycké osoby
-tvoří ho 27 soudců, kteří jsou vloleni na šest let
e) Rada EU
- je to hlavní rozhodovací orgán
-členové jsou ministři členských zemí
-členské země se střídají v předsednických, letos Irsko a Litva – na šest měsíců
-stát, který předsedá má tyto pravomoci:
= svolává zasedání Evropské rady
= reprezentuje unii v zahraničí
= zastupuje Radu při jednání s ostatními institucemi
f) Evropský účetní dvůr

2. Finanční orgány
a) Evropská centrální banka
-spravuje společnou směnu a řídí něm. Politiku
b) Evropská investiční banka
-poskytuje dlouhodobé úvěry v oblasti průmyslu, ochrany životního prostředí, infrastruktury a podobně a zabývá se financováním projektu v méně rozvinutých regionech
c) ostatní orgány
- úřad pro publikace – vydává úřední tisky unie v papírové i elektronické podobě
-úřad pro výběr personálu- připravuje výběrová řízení pro výběr pracovníků do všech orgánů EU
-evropská správní škola – zajištuje další vzdělávání zaměstnanců EU
-evropský ombudsman – řeší stížnosti občamů na instituce EU

ČR A EU
1988 – navázání diplomatických vztahů mezi ČSSR a EU
Leden 1993 – EU diplomaticky uznala nezávislou ČR
Říjen 1993- byla podepsána Dohoda o přidružení ČR Evropským společenstvím
1996- ČR- předala oficiální žádost o členství v EU – předával tehdejší premiér V. Klaus
1997 – byly zahájeny vstupní rozhovory, v čele vyjednávacího týmu Pavel Telička
1998 – zahájen screening domácí legislativy = přizpůsobení národních zákonů unie
-bylo určeno 31 kapitol – věda a výzkum, školství, průmysl, malé a střední podniky apod…
-o každé kapitole navrhla vždy Evropská komise společné vyjednávací stanoviska EU
- Evropská komise pak každoročně vydávala hodnotící zprávu ( zpočátku kritizovala zejména soudnictví, státní správu, situaci Romů a Benešovy dekrety
1.5.2004 ČR se stává členem EU ( největší rizšíření – deset členů
21.12.2007 – vstup ČR do schengenského prostoru"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c16509e2f60.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Instituce_EU.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2120x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1275x
4. Lakomec-Moliere 622x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 259x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 213x
10. Odpověď na urgenci 204x