Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Íránská islámská republika

Íránská islámská republika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá soubor klíčových geografických a historických informací týkajících se Íránu. Po výčtu základních údajů, mezi něž patří například rozloha země či procento gramotných, přikračuje k hlavním momentům dějin státu ve 20. století. Poté charakterizuje obyvatelstvo z demografických a etnických hledisek a všímá si přírodního prostředí a hospodářství země. Závěr patří několika zajímavostem, mezi nimiž dominuje popis bezpečnostních rizik.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Dějiny
3.
Obyvatelstvo
4.
Příroda
5.
Průmysl
5.1.
Ekonomické charakteristiky
5.2.
Nerostné suroviny
5.3.
Průmyslová odvětví
5.4.
Vývoz
6.
Zemědělství
7.
Zajímavosti

Úryvek

"Islámská republika Írán

Náboženský fanatismus a nacionalismus vytvořily v íránské fundamentalistické islámské společnosti nebezpečné ohnisko napětí na blízkém východě.

Základní informace:

Státní zřízení: islámská republika se systémem jedné strany a jednokomorovým parlamentem. Prezident i parlament jaksi podřízeni duchovnímu vládci.
Rozloha: 1 648 196 km2
Hlavní město: Teherán
Počet obyvatel: 70 330 000 (2000)
Náboženství: šíitský islám 95%, sunnitský islám 4%, ostatní 1%
Jazyk: perština (úř. j.), perské dialekty, azerština, kurdština
Gramotnost: 73%

Dějiny

Území Íránů patří od starověku k nejvýznamnějším kulturním a hospodářským centrům Asie.
Před Druhou světovou válkou se Írán jmenoval Persie.

Před 2. s. v. byl svržen šáh Ahméd a nastoupil místo něj šáh Páhlaví a po něm jeho syn. Začal zemi modernizovat (např. zakázal nosit ženám tradiční závoj).
Jeho syn chtěl rychle přeměnit íránskou islámskou a rolnickou společnost na moderní. Rozvoj průmyslu, konec feudalismu a rozdělení půdy rolníkům se mělo dít s pomocí ropného bohatství (10% světových zásob).

Prováděl tzv. bílou revoluci (přerozdělování půdy). Reforma přinesla peníze jen bohatým rolníkům, Chudí byli ještě chudší a šli pracovat do městských továren.
Nespokojenost rostla, represe režimu se zákonitě zvyšovaly. Bohatí (tzv. tisíc rodin) vlastnili 80% využitelné půdy a když viděli končící režim, posílali peníze do ciziny (asi miliardu USD měsíčně).

V roce 1979 šáh Páhlaví opustil zemi. 14 letech se vrátil ajatolláh Chomejní a postupně na něj přešla moc a rozhodl se změnit Í. v čistě islámskou zemi (obnovil starý islámský trestní zákon – tělesné tresty, popraveno 5500 lidí, zakázán alkohol, narkomanství, homosexuálové, ženy dostaly zahalení).

V roce 1980 začalo íránsko – irácká válka (napaden byl Írán, Irák chtěl využít zmatku v zemi a získat zpět vodní cestu Šatt al Arab). O sedm let později zasáhly západní země a SSSR, aby zajistily bezpečnost v Perském zálivu.

Ajatolláh Chomejní zemřel v roce 1989 a poté se moc přelévala mezi reformátory a mezi konzervativci. Reformátoři pod vedením prezidenta Chatámího porazili v posledních volbách duchovenstvo ajatolláha Chameneího. Všechna rozhodnutí parlamentu musí projít radou mulláhů, v čele je ajatolláh Chameneí. Ten dal souhlas s reformami v souladu s islámem.

Obyvatelstvo

Střední věk dožití: muži 68,87 let, ženy 71,69 let (oček. 2002)
Plodnost: 2,01 dětí/žena (oček. 2002)
Etnika: Peršané 51%, Ázerbajdžánci 24%, Gílanci a Mázanderánci 8%, Kurdové 7%, ostatní 10%

Příroda

Podnebí: subtropické u Kaspického moře, jinak suché
Sever, západ, jih lemují vysoké hory, ve středu země je poušť.
Půda: orná 10%, pastviny 27%, lesy 10%

Průmysl

Urbanizace: 61,6% (2000).
Struktura zaměstnanosti: zemědělství 30%, průmysl 25%, služby 45%

HDP/hlava: 1810 USD
Počet obyvatel pod hranicí chudoby: 53%

NS: ropa (10% sv. zásob), uhlí, železné rudy, měď, olovo, sůl, zemní plyn (všechno k největším zásobám na světě), drahokamy.

Průmyslová odvětví: zpracování a těžba ropy a zemního plynu, hutnictví, elektrotechnický, cement, textil, cukr, mouka, stavební hmoty. Ropný průmysl trpí následky íránsko –irácké války.

Vývoz: ropa (90% vývozu), koberce, ovoce a ořechy, železo a ocel, chemikálie

Zemědělství

Zemědělství je provozováno v nížinách u Kaspického moře. Pěstuje se pšenice a rýže. V Kaspických řekách se loví jeseteři. Ovcí je tu jako lidí, dále kozy a skot.

Zajímavosti

Rizika: Bezpečnostní situace není dobrá, třeba pohyb osamělých osob v noci je extrémně nebezpečnou záležitostí. Nenoste moc šperků, vyhýbejte se podezřele vypadajícím místům a myslete na to, že stát je ovládán náboženskými fundamentalisty. Provinění proti islámu vás může přijít pořádně draho, a tím nemyslíme jen peníze - trest smrti tu není nic neobvyklého. Nejezděte do východních částí Íránu, které jsou kvůli afghánským uprchlíkům nebezpečnější než zbytek země.

Mešita, bazar a domov jsou tři střediska íránského života."

Poznámka

Částečně zpracováno formou hesel. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně. V textu se objevuje několik pravopisných chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ea1301aea66e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Iranska_islamska_republika.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse