Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Isaac Asimov: Nadace a země

Isaac Asimov: Nadace a země


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s obsahem díla Nadace a země od amerického spisovatele vědecko-fantastického žánru Isaaca Asimova. Toto dílo je poslední ze série autorových knih o Nadaci.

Úryvek

"Člen Rady Nadace Golan Trevize měl učinit rozhodnutí, na kterém závisel další vývoj Galaxie. Buď bude pokračovat stejně jako dosud podle plánu psychohistorika Hariho Seldona (ústřední vláda Galaktické říše a podřízené světy) nebo se přemění na superorganismus podobný Gaie, planetě s vědomím a osobností. Všichni živí tvorové na Gaie žili v naprostém souladu s ostatními neživými složkami planety. Každý Gaiian měl přístup ke kterékoli informaci, jež měl kdokoli jiný k dispozici. Většina informací povšechného charakteru byla uložena v masivu hor a vodstvu oceánů. Stále se zachovával i rovnovážný stav populace., aby nedošlo k porušení ideálního stavu. Ženy mohly mít dítě až ve chvíli, kdy někdo zemřel. Části planety byly nerozlučně spjaty a pociťovaly stálý pocit harmonie a štěstí.
Trevize odletěl proto s přítelem doktorem Janovem Peloratem na Gaiu. Po krátkém pobytu se rozhodl pro Galexii - na způsob Gaii. Nevěděl však, proč k tomuto rozhodnutí dospěl a proto chtěl nalézt Zemi, planetu, o které vyprávěly mnohé báje a legendy, o níž ale nenašel písemný záznam v celé Galaxii. Předpokládal totiž, že právě ona je místem, kde by si mohl ověřit vlastní rozhodnutí. Spolu s Peloratem a Bliss - částí Gaii, která jim měla poskytnout v případě potřeby ochranu, se vydal na cestu svou lodí Vzdálená hvězda. Zapůjčila mu ji Rada pro splnění úkolu. Byla tím nejlepším, co lidstvo do té doby vyvinulo. Disponovala unikátním gravitačním motorem a počítačem, jemuž se povely zadávaly myšlenkami pomocí dotyku rukou. Jejich nejbližší cíl: Comporellon. Setkali se zde s historikem Deniadorem, který jim osvětlil pravděpodobný vývoj Galaxie. Když se lidé na Zemi naučili cestovat prostorem, osídlili (prý) 50 světů. Používali přitom roboty. Tyto světy se okolí uzavřely. Začali být nazývány Intermitentní. Druhá vlna osídlování dala vzniknout světům, na kterých lidé žijí dodnes. Comporellon je jedním z nich. Nakonec jim Deniador poskytnul souřadnice 3 pravděpodobně Intermitentních světů, které našel na jedné z velmi starých lodí.
Trevize, Pelorat a Bliss postupně navštívili všechny tři světy. Na prvním, Auroře je uvítala jen zdivočelá smečka psů, kteří se v nepřítomnosti lidí stali vládci planety. Jen stěží se jim podařilo vyváznout díky Trevizovým zbraním a Blissině schopnosti ovládat myšlení.
Na Solarii, kterou navštívili jako druhou, našli velmi zajímavou komunitu Solarianů. Odmítali se dále nazývat lidmi, protože žili několik staletí a stali se hermafrodity, aby nemuseli porušovat svou svobodu nutností setkat se s ostatními lidmi kvůli rozmnožování. Jeden z nich, Bander jim popsal život na planetě a všechny záležitosti s tím spojené. Pochlubil se také svými lalokovými usměrňovači, kterými mohl přeměnit sluneční energii ze svého pozemku na práci. Aby nedošlo k ohrožení Solarie, byl rozhodnut je nakonec zabít. Bliss tomu na poslední chvíli zabránila. Neodlétli odtud ale sami. Vzali s sebou Falomu, malé solarijské dítě, Banderova potomka."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a3c21876cd3.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Asimov_Nadace_a_zeme.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse