ItálieKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát o Itálii uvádí základní informace o povrchu, podnebí, hospodářství nebo městech země.

Obsah

1.
Základní údaje
2.
Povrch
3.
Podnebí
4.
Rostlinstvo
5.
Zemědělství
6.
Průmysl, doprava
7.
Města

Úryvek

"Státní zřízení je republika, rozloha 300 tis. km2 (301277 km2), počet obyvatel 58 miliónů, státní členění: 20 krajů
Od roku 1949 je členem NATO, od r. 1955 člen OSN a od r. 1957 člen EHS
Hlavním městem je Řím s 2,72 mil. obyvateli a 1507 km2, leží v nížině řeky Tibery. V roce 1929 na základě lateránských smluv v části Říma vytvořen církevní stát Vatikán.
Severem poloostrova prochází alpský oblouk s nejvyšší horou Mont Blanc (4807 m). Jižně od Alp je rozlehlá Pádská nížina, celým poloostrovem prostupuje pás Apenin (2914 m). Ostrovy (nejv. Sicílie a Sardinie) jsou hornaté, některé s činnými sopkami (Etna, Stromboli a Vulkano v Liparských ostrovech). V jižním podhůří Alp se nacházejí velká jezera tektonicko-ledovcového původu.
Podnebí je subtropické středomořské, s teplým suchým létem a mírnou zimou. V Pádské nížině přebývají kontinentální rysy, v Alpách chladné vysokohorské podnebí. V zimě přichází z hor studená prudká bóra (studený nárazový padavý vítr, s rychlostí 20-60 m/s), v létě vane jižní scirocco (vlhký, teplý, často bouřlivý vítr vanoucí z Afriky)
Rostlinstvo Apeninského poloostrova a ostrovů je vždyzelené středomořské, ve vyšších polohách a na severu území jsou listnaté a smíšené lesy. Zalesněno je 22% území.
Obdělává se 40% území a na 16% území zaujímají pastviny a louky. Převažuje rostlinná výroba. Hlavními plodinami jsou obilniny (nejvíce pšenice a kukuřice), brambory, cukrová řepa, slunečnice, sója, citroníky, olivovník, zelenina, vinná réva. Chov skotu, ovcí a prasat. Rybolov.
V menších objemech se těží řada nerostných surovin (rudy železa a neželezných kovů, paliva, bauxit, pyrity, kamenná sůl a stavební suroviny (mramor)). Nejdůležitější je průmysl chemický, strojírenský, hutnický, potravinářský a textilní. Vyrábí se ocel, cement, benzín a osobní automobily. Vyvážejí se stroje a zařízení, textil, dop. prostředky, chem. výrobky.
Doprava: 20 000 km železnic, 302 000 km silnic (6100 km dálnic), 1400 km splavných toků.
Města: Genova - 670 000 obyv., Janov, v severní Itálii na pobřeží Ligurského moře, správní středisko Ligurie, největší italský přístav a mezinárodní letiště
Taranto - Tarent, 230 000 obyv., v jižní Itálii v Tarentském zálivu Jónského moře, správní středisko stejnojmenné provincie, velký námořní přístav a vojenská základna
Venezia - Benátky, 305 000 obyv., v severní Itálii na pobřeží Jaderského moře. správní středisko Benátska, důležitý přístav a mezinárodní letiště, četné historické památky
Trieste - Terst, 230 000 obyv., v severní Itálii v Terstském zálivu Jaderského moře, správní středisko kraje Friuli-Venezia Giulia, důležitý přístav
Milano - Milán, 1,36 mil. obyv. (aglomerace 4,74 mil.), v severní Itálii v Pádské nížině, správní středisko Lombardie, obchodní a finanční centrum státu, důležitá dopravní křižovatka a mezinárodní letiště
Napoli - Neapol, 1,07 mil. obyv., v jižní Itálii na pobřeží Tyrhénské moře, správní středisko Kampánie, hlavní hospodářské centrum jihu, významný přístav a mezinárodní letiště"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51117c1304f4f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Italie.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse