Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Itálie - charakteristika

Itálie - charakteristika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se věnuje popisu Itálie, konrétně její rozloze, obyvatelstvu, průmyslovému zaměření a součástí práce je i krátká a stručná historická exkurze.

Obsah

1.
Geografie Itálie
2.
Podnebí
3.
Obyvatelstvo
4.
Rozdělení průmyslu
5.
Cesta do minulosti

Úryvek

"Průměrné teploty v lednu na severu 2 C, na jihu až 12 C,v červenci 21 C až 26 C.Léto je teplé a suché,zima velmi mírná a deštivá.Srážky ročně kolem 400 mm na jihovýchodě.V severních Apeninách a Západních Alpách až 3000 mm.Na Apeninském poloostrově převažuje středomořská vegetace v horách výškové vegetační stupně od listnatých,smíšených a jehličnatých lesů až po křovité a luční porosty nad horní hranicí lesa.Pět národních parků.Itálie je rozvinutý průmyslový stát,nejvyspělejší v jižní Evropě.Hospodářským potenciálem třetí v Evropě a pátý na SVĚTĚ. Značné vnitřní rozdíly mezi ekonomicky vyspělým průmyslovým severem a zaostávajícím zemědělským jihem. Zemědělství využívá 55 % území (orná půda 40 %), zalesněno 23 %. Převládá rostlinná výroba. Pěstují se obilniny (19,7 mil. t,nejvíce pšenice a kukuřice, také rýže), cukrová řepa, brambory, olejniny, sója, vinná réva (9,4 mil.t,), olivy (2,8 mil.t,),citrusy a jiné ovoce, zelenina. Chov ovcí (10,4 mil.kusů,), skotu, prasat. Rybolov. Nerostné zdroje pestré, ale málo vydatné; nedostatek paliv i železné rudy (dovoz). Těžba rtuti, bauxitu, síry, zinku, stavebních surovin (mramor), ropy, zemního plynu."

Poznámka

Velmi stručná práce, která potřebuje grafickou úpravu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454250a482101.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Referat_Italie.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse