Izrael


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poloha, hranice, povrch, vodstvo. Zemědělská situace na severu a jihu - kibucy, jejich organizace, plodiny. Jazyková vybavenost obyvatelstva - úřední jazyky, postavení jidiš, angličtina, jiné jazyky. Obyvatelstvo - rozložení osídlení, situace v Jeruzalémě, obchodní centrum Tel Aviv, nejdůležitější přístav Haifa. Průmysl - nerostné bohatství, oblasti, na které se orientuje, vývoz.

Obsah

1.
Geografie
2.
Zemědělství
3.
Jazyková vybavenost obyvatelstva
4.
Obyvatelstvo
5.
Průmysl

Úryvek

"Severní polovina Izraele je úrodná, zatím co jih je vyprahlý a pustý. Nejzelenější je Galilea, ačkoliv ani zde v létě neprší. Voda je v Izraeli poměrně vzácná, přesto dokáže Izraelský lid pěstovat v této pouštní krajině pomeranče, mandarinky, grepy, granátová jablka a další plodiny. Země je téměř soběstačná ve výrobě potravin. Ovoce, zeleniny, drůbeže a mléčných výrobků produkuje dokonce více, než je schopna spotřebovat. Zemědělství zaujímá jedno předních míst na světě v kvalitě zemědělských produktů. Jeho základem jsou tzv. kibucy (sociální a hospodářské jednotky, ve kterých všechna rozhodnutí jsou výrazem společné vůle všech členů, společný je i majetek).
Úředními jazyky jsou novohebrejština a arabština. Většina Izraelců také mluví anglicky a mnozí ovládají jazyk země, ze které přišli. Např.: jidiš (spisovný jazyk židovského obyvatelstva ve východní Evropě a USA – používaný zejména v tradičních židovských textech a písních).
V Izraeli žije téměř 90% obyvatelstva ve městech. Hlavním městem je Jeruzalém, který se stal centrem židovského národního a duchovního života již před 2000 lety, kdy ho král David učinil hlavním městem svého království. Od roku 70 nl. Až do vzniku státu Izrael v roce 1948 bylo město pod správou různých, cizích mocností. Až do roku 1875 byl Jeruzalém opevněným městem se 4 různými čtvrtěmi : židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou. Po Izraelské válce za nezávislost v roce 1948 byl Jeruzalém takřka na 20 let rozdělen. Dnes je Jeruzalém sídlem vlády, nejvyššího soudu a ministerstev. V Jeruzalémě nalezneme řadu míst, která jsou svatá třem největším světovím náboženstvím – judaismu křesťanství a Islámu. Největším obchodním a finančním centrem je Tel Aviv-Jafo a hlavním přístavem Haifa."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4414668d60876.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
IZRAEL.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse