Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > J. A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

J. A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce stručně a jasně představuje vrcholnou knihu českého baroka Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského. Obsahuje hrubě nastíněný děj, více se však zajímá o historický kontext, o autora samotného, o jazykové prostředky, o postavy apod. - uvádí zkrátka všechny informace, které je dobré ve čtenářském deníku uvádět a které se dají zužitkovat během ústního zkoušení, třeba i u maturity.

Obsah

1.
Kulturní a literárně historický kontext
2.
Druhová charakteristika
3.
Charakteristika z hlediska autorského
4.
Jazykové prostředky
5.
Dějová stavba díla
6.
Prostředí, prostor děje
7.
Postavy
8.
Vztah díla k současnosti
9.
Působení na čtenáře, subjektivní dojem

Úryvek

"Kulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext:
Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury Tato kniha je pokládaná za jedno z vrcholných děl barokní literatury , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje , která se vyznačuje nedůvěrou v nedůvěrou v nedůvěrou v nedůvěrou v rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat rozum, absolutizací víry, odvrat em od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření od přírody a zaměření m na vlastní nitro na vlastní nitro na vlastní nitro na vlastní nitro na vlastní nitro na vlastní nitro na vlastní nitro (objevuje se i v (objevuje se i v (objevuje se i v (objevuje se i v(objevuje se i v (objevuje se i v této knize), této knize), této knize), této knize), citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … citovostí, mysticismem a tajemností, … Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce Labyrint světa a ráj srdce je dílo je dílo je dílo ceněné hlavně u ceněné hlavně u ceněné hlavně u ceněné hlavně u ceněné hlavně u ceněné hlavně u ceněné hlavně u ceněné hlavně u nás nás nás (ačkoliv (ačkoliv (ačkoliv (ačkoliv Komenského Komenského Komenského Komenského pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, pedagogická tvorba má světovou důležitost, jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v jeho myšlenky jsou dodnes ve školství platnou zásadou nejen v ČR) . Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil Komenský nevytvořil žádný čistě žádný čistě žádný čistě žádný čistě žádný čistě žádný čistě žádný čistě žádný čistě beletristický spis beletristický spis beletristický spis beletristický spis beletristický spis beletristický spis beletristický spis , ale , ale , ale jeho díla jeho díla jeho díla jeho díla jeho díla včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu včetně Labyrintu mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mají pro svůj vytříbený jazyk mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české mimořádnou literární hodnotu a patří k vrcholným dílům české literatury literatury literaturyliteratury literatury. Jedná se Jedná se Jedná se Jedná se Jedná se Jedná se Jedná se o alegorick legoricklegorick legorick ou cestcestcest u společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží společností 1. pol. 17. stol. V předmluvě Komenský říká, že se snaží zaczaczachytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa hytit realitu svého světa (Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís Není báseň, čtenáři, což čís ti budeš, ačkoli básně podobu má budeš, ačkoli básně podobu má budeš, ačkoli básně podobu má budeš, ačkoli básně podobu má budeš, ačkoli básně podobu má budeš, ačkoli básně podobu má budeš, ačkoli básně podobu má budeš, ačkoli básně podobu má : než : než : než jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů jsou věci pravé, jimž vyrozuměje sám poznáš, zvláště kdo by mého života a příběhů něco něco něco něco povědom byl. povědom byl. povědom byl. povědom byl. ).
Komenského tvorba spadá do literatury doby pobělohorské – 1620 byly nekatolíci poraţeni v bitvě na Bílé hoře a v roce 1627 bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, které stanovovalo katolictví za jediné moţné vyznání; protestanté se buď museli přidat, skrývat se nebo emigrovat. Vznikly tak dva proudy pobělohorské literatury – domácí a exilový. Komenský jako člen Jednoty bratrské musel zvolit exil.
Mezi jeho současníky působící v exilu patří téměř neznámí Pavel Skála ze Zhoře (historik a právník v Německu) či Jiří Třanovský (duchovní poezie), v domácím proudu vzniká hlavně lidová tvorba (tedy bez autorů, hlavně venkov), ale i díla oficiální, katolická – mezi známější osobnosti patří Bohuslav Balbín (hlavně historik a literární teoretik, dílo např. Rozprava na
Jan Amos Komenský (k vydání připravil Jaroslav
Kolár, vydal Odeon)
Labyrint světa a ráj srdce
Datace prvního vydání: 1631
Datace přečteného vydání (překladu): 1984
obranu jazyka slovanského, zvláště českého), Adam Václav Michna z Otradovic (duchovní písně – Chtíc, aby spal) či katolický misionář Bedřich Bride (např. báseň Co bůh? Člověk?). Mezi zahraniční autory patří třeba Pedro Calderón de la Barca (Španělsko, dílo např. Ţivot je sen), Torquato Tasso (Itálie, dílo např. Osvobozený Jeruzalém) nebo John Milton (Anglie, dílo např. Ztracený ráj)."

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek na úvodní straně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53df3eaeaf3fa.zip (285 kB)
Nezabalený formát:
Komensky__Labyrint.pdf (299 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse