Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jack London: Mořský vlk

Jack London: Mořský vlk


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text ve stručnosti seznamuje s dějem dobrodružné knihy Mořský vlk od Jacka Londona.

Úryvek

“Mořský vlk je román pojednávající o osudu kapitána Vlka Larsena. Humphrey Van Weyden byl literární kritik ze San Francisca, který se plavil na palubě převozního parníku Martinez, přes Sanfranciský záliv. Martinez však potkala katastrofa a po srážce s jinou lodí se potopil. Humphreyho po dlouhém pobytu ve vodě zachránila tuleňářská plachetnice Přízrak, plující k Japonsku lovit tuleně. Na palubě lodi velel, mezi námořníky obávaný a nenáviděný, kapitán Vlk Larsen. Ten odmítl dopravit trosečníka zpět na pevninu a přidělil mu práci stewarda. Larsen byl sice člověk brutální a neohleduplný, ale přečetl některá literární díla slvných autorů a měl svou vlastní filozofii. Jednoho dne se on a Humphrey dostali do živé debaty o smyslu života. humphrey zastával teorii posmrtného života a duše. Larsen byl však opačného názoru. Takové rozhovory vedli stále častěji a ty mnohokrát trvaly i několik dní. Při plavbě se posádka pokusila kapitána a prvního důstojníka zabít. "

Poznámka

Obsahuje překlepy a pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b61b619386b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
London_Morsky_vlk.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse