Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jacques Louis David a jeho tvorba

Jacques Louis David a jeho tvorba


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Eseje

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce interpretuje dvě díla od Jacquese Louise Davida.

Obsah

1.
Přísaha Horatiů
2.
Únos sabinek

Úryvek

"Jacques Louis David
„Přísaha Horátiů“
Děj obrazu:
Příběh, který je o sporu mezi dvěma městy. Tento spor měl být vyřešen neobvyklou formou-bojem mezi bojovníky rodu Horátiů a bratry Curiattii. Z každé strany měli bojovat pouze tři bojovníci. Ženy bědují (toto je zachyceno na pravé straně obrazu) a i přesto se Horátiiovi bojovníci podřídí svému otci a učiteli, ten totiž chce, aby muži bojovali.
David zachytil moment přísahy, kdy bojovníci přísahají, že budou bojovat na život a na smrt (levá strana obrazu).

zdroj: http://jacques-louis-david.navajo.cz/

„Únos sabinek“
Tento obraz je považován za vzor klasicismu. Je na něm zachycen dramatický okamžik. Obraz na mě působil velice chaoticky. V pozadí obrazu je hrad, tmavá obloha – vypadá jako kdyby foukal vítr, nebo se schylovalo k bouřce, myslím, že tím chtěl autor potrhnout atmosféru obrazu. V popředí obrazu jsou tři postavy – dva bojovníci a žena v bílém oděvu. Žena má rozpražené ruce, jako by muže chtěla od sebe odtrhnout, vypadá to, že chtějí bojovat mezi sebou. A jeden z nich (ten vpravo) má napraženou ruku s oštěpem. Bojovnici jsou nazí, mají pouze přilbice a šatek kolem krku, v rukách oštěpy a štíty na obranu. Bojovníka na levé straně obrazu se drží žena s dítětem, jakoby prosila, aby toho nechali, ale on se tváří, že o ní vůbec neví a všímá si jen druhého bojovníka a ženy v bílém. Obraz je podle mě zaměřen jen na tyto tři postavy, ale čeho jsem si všimla, byla žena, která zvedá (asi) své dítě nad hlavu. Tato scéna s dítětem mě uchvátila a vlastně ani nevím proč. Jakoby vyčnívala z obrazu. Působí na mě, jako když se žena modlí, aby si její dítě vzali k sobě bohové, pokud se mu něco stane.

zdroje: http://leccos.com/index.php/clanky/david-,jacques-louis
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=4571"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5155c16a9f4b5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jacques_Louis_David.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse