Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > James Joyce: Dubliňané

James Joyce: DubliňanéKategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Dubliňané, jehož autorem je James Joyce.

Obsah

1.
James Joyce: Dubliňané

Úryvek

"Dubliňané
Joyce James
Každá z povídek nabízí krátký náhled až do intimního života širokého spektra postav, z nichž většina nemá s těmi ostatními nic společného – kromě toho, že pochází z Irska a žije v Dublinu. Jsou tu zastoupeni muži a ženy různého stáří, různých povolání a společenských vrstev. Podíváme-li se však na tuto rozmanitou škálu postav, vyvstane však přece jen řada společných témat a styčných bodů, na nichž je vystavěna struktura mnoha povídek a jež utvářejí knihu jako celek: Dubliňané často pojednávají o různých způsobech, jakými lidé usilují uniknout před otupělostí a netečností, a o okamžicích bolestného procitnutí, jež následují po těchto únicích. Pojednávají též o mezigeneračních střetech, jakož i střetnutích živých s mrtvými; týkají se náboženství, umění i politiky; zachycují milostná probuzení mládí i neurčitá zmatení stáří; sledují následky nezřízené konzumace alkoholu po celém městě. Zklamání, únava a stud jako odér vanou řadou povídek; Dubliňany nicméně nelze vnímat jako cynickou knihu.
Povídky:
Sestry, kde se malý chlapec poprvé střetává se smrtí, když jeho přítel, o mnoho let starší kněz Jakub Flynn, umírá na mrtvici;
Střetnutí, v němž dvojice chlapců školního věku jde za školu, tráví den za městem a nakonec potkává nervózního postaršího muže, jenž vede potměšilé řeči o dívkách a o trestání malých chlapců;
Arábie, jež zaznamenává první intenzivní zážitek malého chlapce s citovým a fyzickým zaujetím k dívce, které vyvrcholí jeho pokusem koupit jí dárek na trhu a studem, když se mu záměr nepovede;
Evelina, kde se mladá žena snaží uniknout před životem po boku otce alkoholika tím útěkem do Argentiny s námořníkem Frankem, ale nakonec nenachází odvahu odejít;
Po závodě, kde bohatý mladík Jimmy Doyle stráví dekadentní noc hazardními hrami s partou zámožných kumpánů;
Dva kumpáni, v níž dvojice mizerů provede plán, jak vytáhnout peníze z ženy, s níž je jeden z nich zapleten;
Penzion, v níž se spletitá síť popudů a manipulací omotává okolo snahy paní Mooneyové provdat svou dceru za mladíka, jenž pobývá v jejím penzionu;
Obláček, v níž se plachý muž jménem malý Chandler raduje ze setkání se svým prostopášným přítelem Gallagherem, toho času hvězdou londýnské novinářské scény;
Soupeři, v níž vypasený, ale ožebračený úředník-alkoholik Farrington dá do zástavy své hodinky, aby mohl strávit jednu noc opilý; pak míří domů, kde zbije svého syna holí;
Hlína, v níž stařena navštěvuje rodinu muže, o nějž se jako chůva starala, když byl malý;
Trapný případ, v němž se racionálně uvažující bankovní úředník téměř zamiluje do manželky lodního kapitána; jeho pragmatismus nakonec vítězí – odvrhne ji a o čtyři roky později čte v novinách zprávu o její sebevraždě;
Břečťanový den ve spolkové klubovně, v níž se skupina úzkoprsých, nabubřelých politikářů shromáždí, aby prodiskutovala nadcházející volby a stav Irska za dozvuků Parnellovy smrti;
Matka, v níž paní Kearnyová získává pro svou dceru smlouvu na cyklus koncertů, poté ztropí hrozivou scénu, když se dozví, že úředníci výboru zkouší snížit její dceři odměnu;
Milost, v níž muž sklouzávající k závislosti na alkoholu pomocí své ženy a skupiny přátel přes svou počáteční neochotu nachází útočiště ve víře;
Nebožtíci, v níž Gabriel Conroy a jeho žena Gretta navštíví slavnostní vánoční večírek, na němž Gretta uslyší píseň, která jí připomene mladíka, teď už mrtvého, do něhož byla kdysi hluboce zamilovaná."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a5a957d248a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Joyce_Dublinane.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse