Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jan Amos Komenský: Velká didaktika

Jan Amos Komenský: Velká didaktika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text stručně seznamuje se spisem Velká didaktika Jana Amose Komenského. Vypisuje hlavní myšlenky z díla. Informuje o radách pro učitele a studenty. Zmiňuje Komenského rozdělení výuky. V závěru je připojen vlastní názor autorky seminární práce.

Obsah

1.
Obsah díla
1.1.
Úvod
1.2.
Hlavní myšlenky z díla
1.3.
Rady pro učitele a rady pro studenty
1.4.
Rozdělení výuky
1.5.
Závěr
2.
Názor

Úryvek

"Didaktika píše o nauce o vyučování, která platí i dnes. Kniha je psána - odkazována pro učitele, žáky, obce, rodiče. Je to pedagogické dílo o teorii, které ukazuje jak vychovávat a vyučovat bez ohledu na bohaté či chudé dítě. Byla přeložena do několika jazyků. Komenský razantně odmítal tělesné tresty, ale při výuce musela být kázeň. Studium je důležité k životu a pro ducha.
Popisuje tři stupně přípravy k věčnosti abychom znali sebe, ovládali se a mít Boha v srdci. Učí abychom měli vzdělání, slušnost a věřili v Boha, které by nám měly být dány od přírody. Popisuje že nejlépe se vzděláváme v mládí kdy nám všechno jde lépe. Děti by měly být vzdělávány a být pro ně školy pro obě pohlaví, chudé či bohaté. Učení ve školách by mělo být všeobecné, aby se vyučovaly dobré mravy, jazyky, duch a víra v Boha. Dobrých škol bylo po málu a pokud byly tak jen pro bohaté a v malých dědinách nebyly založeny vůbec. Ve školách se musí udržovat pořádek.
Rady se dělí na dvě části:
1.Rady pro učitele a vychovatele (Radí jak vyučovat a jak vysvětlovat učivo tak,aby každé dítě svého věku pochopilo učivo. Udávat příklady jak se učit s obrázky. Dostatečný odpočinek nebo škola hrou. Učitel by měl učit nejprve od jednodušších věcí po složitější, neměly by se zanedbávat cizí jazyky, ale mateřský jazyk je nejdůležitější. Aby děti pochopily osvojily si učivo musí si ho pořád opakovat.)
2.Rady pro studenty (Pokud chtějí být chytří musejí se učit a mít vůli.)
Výuku podle věku rozdělil Komenský do 4 skupin:
1. materská škola (rodina) - do 6 let, největší roli zde hraje rodina, která je pro dítě v tomto věku velice důležitá
2. obecná škola (v obci) - od 7 do 12 let, tady by se děti měly učit hlavně mateřskému jazyku
3. latinské školy (gymnázia) - od 13 do 18 let, tyto školy by měly být v každém městě
4. univerzity, akademie (školy odborné) - od 19 do 24 let, neměly by chybět v každém větším městě a zemi,studium na 4 roky, a studenti by mohli jezdit učit se do ciziny aspoň na 2 roky. Ukazuje na to že by člověk měl být vzdělaný, zbožný a mít dobré mravy a věřit v Boha, které jsou v nás od přírody.
Každý člověk dostal darem život a je jen na nás jak s ním naložíme jestli budeme studovat nebo si užívat. Popisuje požadavky ve vyučování, které pokud budou dobře vyučovány budou vidět hlavně na bystrých studentech. Rána jsou nejlepší k učení jako ranný věk dětí kdy se toho nejvíce naučí a sestavit učivo, tak aby nebylo moc těžké na věk dítěte. Správné učení musí mít pevný a dobrý základ na, který se může stavět. Ukazuje jak šetřit s časem a jak se efektivně naučit co nejvíce. Rozděluje zde jazykové studium do 4 částí v jakém věku by měly děti umět mluvit. Popisuje jak se správně chovat a učit se dobrých mravů. Ve škole by měla vládnout kázeň, jinak učitel nic nenaučí. Učitel by jim měl být vzorem, dobrých mravů, vzdělanosti ušlechtilosti."

Poznámka

V práci chybí většina čárek ve větách.
Tato práce je subjektivně zabarvená.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b24f3cd44f05.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Komensky_Velka_didaktika.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse