Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Erazim Vocel: Labyrint slávy

Jan Erazim Vocel: Labyrint slávyKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Labyrint slávy, jehož autorem je Jan Erazim Vocel.

Obsah

1.
Jan Erazim Vocel: Labyrint slávy

Úryvek

"Labyrint slávy
Vocel Jan Erazím
Je těsně po lipanské porážce a zlý duch Duchamor nabídne Janu Kutenskému, husitskému bakaláři, deset let života v blahobytu a co víc, pomoc při úsilí o oslavu a obrodu českého národa. Vše za maličkost - Kutenského duši. Jan souhlasí a s duchovou pomocí pomstí smrt jednoho ze svých přátel.
Později Kutenskému duch prozradí, že jeho otec byl katolík, kterého zabili táboři. Titéž táborité pak malého Jana uzmuly matce a sami jej vychovali. Po tomto poznání ztratí Kutenský veškeré iluze a útěchu hledá ve vědě a radovánkách, ale marně. Jeho depresi zmírní teprve Lidmila, schovanka jeho matky, se kterou se setká na matčině pohřbu.
Těsně před svou smrtí svěřila matka Jana do Lidmiliny péče. Lidmila se dozví o Duchamorovi a (v přestrojení za panoše) Jana provází, protože ho chce tajně vysvobodit z Duchamorovy moci. Jan se mezitím ptá Duchamora, co bylo příčinou neštěstí Slovanů. Duch navrhuje, že ukáže Janovi minulost české země, aby vše spatřil na vlastní oči.
Jan se stane svědkem počátků křesťanství, ale to mu nestačí. Když se probere, je hluboce zarmoucen neblahým osudem předků, jejichž neštěstí právě sám viděl. Janova malomyslného rozpoložení využije Duchamor k tomu, aby odvrátil jeho pozornost od Lidmily. Slíbí, že mu ukáže i další, mnohem zajímavější výjevy ze slovanské historie.
Spolu s duchem se Jan vydává na cestu na obrovském mraku. Po zběsilé jízdě dějinami se vracejí zpět do Prahy. Do Janova domu se tajně vloudí kněz Martin, který se chce Janovi pomstít za odpadlictví. Lidmila Martina překvapí a v přestrojení za Jana s ním zápasí. Jan zase překvapí Martina a zabije ho, ale Lidmila je zraněná a rovněž zemře.
Jan se z lásky k Lidmile zřekne Duchamora a odejde do Německa, aby tam přepisoval Písmo svaté. V jednom snu se Janovi zdá o andělských sborech, větách a písmenech sestupujících z nebe. Když se probudí, vynalezne pod vlivem snu knihtisk. Vtom se mu ale zjeví Duchamor a prorokuje, že jeho vynálezu se zmocní Němci.
Duchamor chce Jana uchvátit do svých spárů, ale na poslední chvíli se objeví přízrak Lidmily na bílém obláčku, který Duchamora zapudí. Lidmila Jana políbí a zvolá: „Věčná láska tebe vykoupila, láska vykoupí též národ tvůj“."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e5801d15cfd.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_E_Vocel_Labyrint_slavy.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse