Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Jindřich Marek: Oběť bratrské lásky

Jan Jindřich Marek: Oběť bratrské láskyKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Oběť bratrské lásky, jehož autorem je Jan Jindřich Marek.

Obsah

1.
Jan Jindřich Marek: Oběť bratrské lásky

Úryvek

"Oběť bratrské lásky
Marek Jan Jindřich
Bratři Bojmil a Radostan stojí u otcova hrobu a přísahají si věrnost, lásku a vzájemnou pomoc až do smrti. Za nějaký čas oba společně odjedou z domova, aby se připojili k vojsku českých křižáků, které kníže Vladislav vede do Svaté země.
V Palestině získají pověst nejodvážnějších a nejlepších bojovníků v celém vojsku, mezi nepřáteli se zase šíří strach z obávaných bratrů zabijáků. Muslimové jim proto nastraží mnoho pastí a léček, bratři však ze všech vyváznou a ještě přitom pobijí mnoho nepřátel.
Jednoho dne však Radostan až příliš odvážně a nerozvážně vtrhne mezi nepřátelské vojáky. Jejich množství ho zaskočí; je zajat a odvlečen do nepřátelského tábora dříve, než mu může Bojmil přijít na pomoc. Radostan je prodán do otroctví emírovi, kde stráví pět let. Na svobodu se dostane teprve po výměně zajatců mezi oběma stranami.
Ihned se vydá na cestu zpět do vlasti. Dorazí za velké bouře a z rozvodněné řeky zachrání tonoucí Slavínu, dceru zemana Stojmíra. Oba si slíbí lásku. Slavína si ale uvědomí, že má být zítra proti své vůli provdána za jiného rytíře. Proto se společně domluví, že uprchnou.
Radostan na Slavínu čeká v lese pod hradem. Slavína napřed pošle panoše s koněm a za chvíli přijde sama. Prchají a brzy je začne pronásledovat oddíl těžkooděnců, které poslal Stojmír v obavě, že Slavínu unesl nějaký pobuda.
Těžkooděnci dvojici brzy dostihnou. Radostan je po statečném odporu spoután a odvezen na hrad. Přivedou ho přímo k hostině, kde spatří ženicha. Jde o Bojmila. Ten bratra pozná a Slavínu mu přenechá. Poté ale zmizí a najdou ho mrtvého u otcovy hrobky. Radostan po čtyřech letech umírá také."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51b084a0b96d9.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_J_Marek_Obet_bratrske_lasky.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse