Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Neruda: Básnické dílo

Jan Neruda: Básnické dílo


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel seznamuje s organizací, stylem, obsahem a hlavními motivy a tématy jednotlivých básnických sbírek.

Obsah

1.
Oběšenec
2.
Hřbitovní kvítí
3.
Knihy veršů
4.
Písně kosmické
5.
Prosté motivy
6.
Balady a romance
7.
Zpěvy páteční

Úryvek

“ Hřbitovní kvítí- Sbírka je dedikována předčasně zemřelému Antonínu Tollmannovi, kterému je připsán i úvodní cyklus sedmi nečíslovaných básní. 52 číslovaných básní, ze kterých Hřbitovní kvítí sestává, lze dle Felixe Vodičky rozdělit na několik tematických okruhů: básně zaměřené na smysl poesie (19-23), lásku (24-34), morální status hříchu a nevinnosti (35-38), vztah humoru a smutku (40-43), bláznovství (44-46) a postavení básníka samotného (47-52). Aleš Haman rozlišuje tematické dělení i v první části sbírky, kterou rozděluje na: „dušičkovou“ náladu vyvolanou hřbitovní atmosférou (1,2), téma chudoby (3-7) a otázky věčnosti, času, trvání či pomíjivosti těla a ducha (8-17). Tema lásky lze dále rozdělit do dvou kategorií (viz Haman) a to 1) pocit lásky zklamané v duchu Máchova romantismu 2) obavy z podlehnutí milostnému citu, ztráta lásky. Toto členění Haman vysvětluje nestálostí Nerudova milostného života, především problémy ve vztahu k Anně Holinové.

Knihy veršů- Sbírka z roku 1867 zahrnuje Nerudovu básnickou produkci od vydání Hřbitovního kvítí. Sbírka sestává ze tří částí : Knihy veršů výpravných, Knihy veršů lyrických a smíšených a Knihy veršů časových a příležitých. Arne Novák označuje Nerudu jako básníka této sbírky za „průkopníka nových drah české poesie“. V epice vidí „zřetelný zápas západních vzorů s erbenovskou tradicí“, v lyrice zase udává základní tematické složky Knihy veršů lyrických: lásku k matce, směsici chladu a něhy k umírajícímu otci, touhy, rozmary, pochybnosti, „vzdor celého muže vůči osudu a resignovaná moudrost praktického filosofa“. Poslední oddíl, Kniha veršů časových a příležitných obsahuje několik (9) básní, věnujících se dobovým tematům- otázky slovenského národa i slovanství jako takového a podobně. Oslavnou básní zde Neruda uctívá i Karla Havlíčka Borovského."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0042.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Basnicke_dilo_J_Nerudy.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse