Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Neruda: Písně kosmické

Jan Neruda: Písně kosmickéKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Písně kosmické, jehož autorem je Jan Neruda.

Obsah

1.
Jan Neruda: Písně kosmické

Úryvek

"Písně kosmické
Neruda Jan
Jan Neruda byl vůdčím představitelem literárního hnutí družiny Májovců a teoretickým, kritickým i uměleckým průkopníkem kritického realismu. Jeho básnickou tvorbu bychom mohli rozdělit do několika období, přičemž Písně kosmické by pak v roce 1878 zahajovaly druhé období básníkovy tvorby.
Na rozdíl od převažující negace sbírek prvního období, vytyčuje Neruda v Písních kosmických kladně pojatou perspektivu života i světa, která odpovídá zkušenosti moderního člověka. Sbírka vřele přijatá veřejností vyjádřila sebevědomí doby bouřlivého rozvoje vědy a techniky. Vznešené téma vesmíru převedl Neruda z oblasti bájí, z oblasti oslavy Boha na úroveň moderního chápání, do oblasti vědy. Písně kosmické udivují tím, co všechno Neruda poznal a pochopil z astronomie. Není však ve své době prvním ani jediným, který se vesmírem v moderním pojetí zabývá. Důvěru ve vědecké poznání, jímž člověk prostřednictvím techniky ovládá svět, šířily mimo jiné romány Julese Verna, jejichž pohotové překlady do češtiny vítal i sám Neruda.
Fejetonistická lehkost a předstíraná naivnost, s jakou si zahrává s tématy vesmírného dění, má svůj protiklad v oslavě lidského poznání, lidské snahy dožít světů. Pro reflexivního básníka se šance člověka v lidstvu, na Zemi a ve vesmíru jeví problematicky. Neruda ve svých básních počítá s konečností člověka, hvězd i Země a samo poznání a pokrok pro něho ještě neznamená štěstí ani úspěch. Proto jsou možnosti člověka ve sbírce podmíněny určitými mravními kvalitami: aby se nechoval jako žába v kaluži, přízemně a egocentricky, ale s vědoucím nadhledem. Bez méněcennosti, ale také bez veliké pýchy.
V první části Sbírky dodává člověku stojícímu tváří v tvář hvězdnatému nebi kuráž polidšťování vesmírného dění. Děje se tak pomocí přirovnání a humoru:
Měsíček, pěkný mládenec,
s jemně zářící lící,
oblétá Zemi panenku
jak holub holubici.
Do takového polidštěného vesmíru vkládá autor i svou touhu po nesmrtelnosti. Když měsíček svítí lidem i básníkům, je nasnadě přát si:
chtěl bych, až jednou dokonám –
odpusťte hvězdné touze –
jak Měsíc svítit lidstvu dál –
tak dlouze – ach tak dlouze!
Ve druhé polovině Písní kosmických se také objevuje národ. Je povzbuzován k odvaze a ráznému jednání, připomínají se mu malé hvězdičky v kosmu, kol nichž se velké točí. Současně v Písních kosmických sílí vědomí o zmarněných počinech a láskách.
Písně kosmické znamenaly první úspěch Nerudy-básníka, zastínily dokonce i souběžně vydané Povídky malostranské. Dočkaly se dalšího vydání hned po čtrnácti dnech a hned se překládaly do němčiny, ale básníci dalších generací začali jejich optimistické ladění zpochybňovat."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c356b4a72a3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Neruda_Pisne_kosmicke.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse