Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Neruda: Povídky malostranské

Jan Neruda: Povídky malostranskéKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Povídky malostranské, jehož autorem je Jan Neruda.

Obsah

1.
Jan Neruda: Povídky malostranské

Úryvek

"Malostranské povídky
Neruda Jan
Jan Neruda patří k největším a nejčtenějším českým spisovatelům. Plným právem, neboť jeho dílo jak svou všestranností, tak hloubkou citu a bystrostí pohledu má ve vývoji naší novodobé literatury trvalý význam a zaslouží si pozornost každé generace.
Neruda žil na Malé Straně přes pětatřicet let a během této doby sesbíral řadu pikantních příběhů, které pak vydal v knize Malostranské povídky. Objektem svého vypravěčského zájmu činí život běžného dne na Malé Straně. Základní motivem je boj mezi mladými a zastánci starých pořádků. Neruda kritizuje a napadá především lidi, kteří jsou pod maskou vznešenosti lakotní, pokrytečtí a záleží jim pouze na tom „aby jim z toho nepošli zisky“.
Týden v tichém domě (povídka první) pojednává o rodině domácího pana Ebera. Pan Eber pracuje v radě za skromný plat. Jeho manželka si proto musí přivydělávat šitím, což úzkostlivě tají. Dcera Matylda si chce vzít starého nadporučíka Kořínka, ten je jí však nevěrný. Paní Bavorová a její syn Václav jsou chudí, ale čestní lidé. Paní Bavorová slouží u staré panny Žanynky až do její smrti. Při pohřbu ji však o místo v kočáře připraví hostinská se slovy: "já jsem měšťanka". Paní Bavorová jde pyšně se svým synem za kočárem. Její syn Václav, student, si přivydělává v úřadě u pana Ebra. Je však vyhozen kvůli satirickým veršům, které útočily proti tehdejší vládě. Lyrické básně dá přečíst panu doktorovi v domě. Ten je chce využít pro získání citu panny Josefínky. Ta si ovšem bere strojvůdce. Doktor je lapen do sítí paní Lakmusové a její dcery Klárky. Václav Bavor dává doktorovi přečíst svou první novelu.
Zajímavá je také povídka Doktor Kazisvět. Hlavní postava lékař Heribert je nazýván Kazisvětem, neboť nikdy neléčil. Pouze jednou použil své znalosti, a to při dosti kuriózním případu. Když se jednou procházel po Malé Straně, šel okolo pohřebního průvodu. Když míjel rakev, vymrštila se z ní znenadání ruka. Doktor Heribert poznal, že se jedná o strnulost a ne smrt. V tu chvíli se ocitl v nemilosti všech příbuzných, kteří se již těšili na pozůstalost ze závěti."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c35587bdde0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Neruda_Malostranske_povidky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse