Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Neruda: Prodaná láska

Jan Neruda: Prodaná láska



Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Prodaná láska, jehož autorem je Jan Neruda.

Obsah

1.
Jan Neruda: Prodaná láska

Úryvek

"Prodaná láska
Neruda Jan
Marie, dcera hospodářského ředitele Muška, sedí v zahradě se studentem Antonínem Veverkou, který si před ní říká Konrad Walenrod. Dívka stále vzdychá a romanticky mluví, Veverka ji ujišťuje o své lásce. Za chvíli ale Marie odejde, protože ji zavolá služka Liduška, a Veverka o ní prohlásí, že je husa.
Veverka spolu s dalším studentem Martinem Kurkou přichází do hospody. Hospodský jim nechce dát na dluh, a tak si vezme jejich společnou košili a vysvědčení. Když Kurka odejde, chytí Veverka Lidušku a políbí ji, Marii Veverkovo chování velice rozzlobí. Kurka s Veverkou se poté schovají do křoví.
Po chvíli přijde Mušek a domlouvá Marii, aby si vzala jeho důchodního Ivana Včeláka. Té se ale nelíbí, protože je hloupý. Přijde Ivan a Marie raději uteče, aby se s ním nemusela setkat. Mušek ale stále dodává Ivanovi odvahu a nakonec sám odejde.
Veverka s Kurkou schovaní ve křoví vyslechli Ivanovu samomluvu a dozvěděli se, že Ivan nesmírně miluje Marii a jak ho mrzí, že si s ní nerozumí. Studenti vzniklé situace náležitě využijí a začnou Ivanovi radit, co má dělat, aby si ho Marie všimla. Přitom z něj nenápadně vymámí za své rady nějaké peníze.
Studenti dají Ivanovi nové číslo Květů a navedou ho, aby šel za Marií a ukázal jí stránku, na které jsou verše jakéhosi Vlastimila Kolínského. Poradí mu, aby se před svou milou vydával za autora těchto veršů. Poté se schovají do nedaleké besídky. Za chvíli přijde Mušek a také on radí Ivanovi, co má dělat. Nato se rovněž schová, aby nerušil schůzku Ivana s Marií.
Přijde Marie a Ivan se s ní dá do hovoru, přičemž používá mnoho básnických výrazů, které mu napovídá Veverka. Marie je okouzlena a skončí s Ivanem ve vroucím objetí. Mušek, Veverka a Kurka poté vylezou ze křoví a páru blahopřejí. Mušek zve studenty na svatbu, ale ti odmítají, chtějí si jen vzít peníze od Včeláka a zmizet."

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c357b2a0707.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Neruda_Prodana_laska.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse