Jan Neruda: TrhaniKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Trhani, jehož autorem je Jan Neruda.

Obsah

1.
Jan Neruda: Trhani

Úryvek

"Trhani
Neruda Jan
Dosud tichá a polozapomenutá krajina ožila stavebním ruchem. Nejdříve se objevili inženýři vyměřující dráhu a zanedlouho po nich i velké množství „trhanů“ – Čechů, Němců i Italů, námezdních dělníků, kteří si přišli vydělat na stavbě trati.
Jeden z dělníků, Pantafír, si zařídil kantýnu, kde s pomocí své manželky obíral dělníky o těžce získanou mzdu. Někteří dělníci byli ženatí a měli děti - ti si sbili boudy ze starých latí a škvíry ucpali mechem a hlínou. Svobodní mladí dělníci přespávali přímo pod širým nebem anebo si stavěli různé jednoduché přístřešky. Své osadě dali jméno Austrálie.
Mezi trhany byl i schopný Komárek, kterého chtěl inženýr jmenovat dohlížitelem - Komárek ale zklamal jeho důvěru. Inženýr mu totiž dal peníze na šaty, které však dotyčný brzy propil. V osadě se konaly i svatby: Markovi se vzali po desetiletém soužití, jejich dvě děti Tonda a Baruška jim šly za svědky.
Na Dušičky odešli „rybníkáři“ pracovat k rozlehlým rybníkům okolo Budějovic. Trhan Adam cosi provedl a měl být na 24 hodin zavřen, ale místo něho šel do žaláře Drůbek - vše se však brzy provalilo. K inženýrovi se přišel ospravedlnit trhan Vašíček: krumpáč před dvěma dny u Chebu prý neukradl, jak ho nedávno obvinili kamarádi. Inženýr se viditelně zoufalého Vašíčka snažil uklidnit, nešťastník se ale oběsil.
Než přišla soudní komise, hlídal mrtvolu na stromě Komárek. V noci vzpomínal na svůj dosavadní život. Namluvil si kdysi krásnou Annu, sirotka. Pilně pracoval u trati, postavil si boudu, kam si Annu přivedl a kde potom svorně a skromně žili a pracovali. Jednou ale spatřil, jak Annu objímá jeden z dohlížitelů. Komárek z osady utekl a začal pít a utrácet. Při té vzpomínce se rozplakal, a když přišel inženýr ptát se, proč pláče, Komárek mu odpověděl jen: „ona byla nevinna“.
Když byla trať dokončena, skončila i existence osady Austrálie. Všichni trhani odešli; zůstal jen „rychtář“ Zoubek, který obvykle usmiřoval rozhádané trhany, a Komárek. Ten jednoho dne přišel k inženýrovi a vedl si svou Annu, se kterou se opět usmířil. Později dostal místo hlídače na trati."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c3598064ceb.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Neruda_Trhani.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse