Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Opolský: Kresby uhlem a Demaskování

Jan Opolský: Kresby uhlem a DemaskováníKategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s díly Kresby uhlem a Demaskování, jejichž autorem je Jan Opolský.

Obsah

1.
Jan Opolský: Kresby uhlem a Demaskování

Úryvek

"Kresby uhlem a Demaskování
Opolský Jan
Smrt myši (Kresby uhlem). Za polojasné, mrazivé noci vklouzla do kuchyně malá, velmi hladová myš. V kuchyni bylo ticho, rušené jen chrápáním nenáviděné služky Lízy, která bezohledně pronásledovala celý myší rod. Přes toto nebezpečí hladová myš pilně pátrala po nějaké potravě; nenalezla však ničeho. Jen v rohu kuchyně stála šerá past, z níž voněla slanina a opečená kůrka. Byla to táž past, v níž zahynuli rodičové a pět sourozenců osamělé myšky. Nutkána krutým hladem, zkusila štěstí a vběhla do pasti. Ta sklapla. Myš zahynula jako rekyně. Což nejsou reky všichni ti, na jejichž přirozené právo je vysazena taxa vlastního života, ti, kdož jsou přinuceni k volbě mezi chlebem a krví?
Starý obrázek (Demaskovaní). Stává se často, že se dobrý člověk z různých příčin změní v krutou a bezohlednou bytost. Někdy se jím stane i bez příčiny, jako pan Mikuláš Divůšek, nejvyšší mincmistr kutnohorský. Jeho bez důvodu zatvrzelé srdce postavilo jej do služeb římské protireformace v Kutné Hoře. Všichni zajatí kališníci byli trestáni smrtí a pan Divůšek vymýšlel pro ně stále hroznější muka. Došlo posléze i k tomu, že dvanáct set nebohých obětí bylo vmetáno do stříbrných šachet.
Rady. Spisovatel neradí nikomu, kdo píše povídky, aby se zaobíral lidmi chudými a nešťastnými. Radí, vybrat si hrdinu - příjemného, způsobného a krásného. V povídce se jeho pěkné vlastnosti ještě zdokonalí. Počestně se ožení, stane se šťastným otcem, je všeobecně vážený a žije spokojeně v blahobytu. Díky jednoduché životosprávě umírá ve vysokém věku. Takoví mají být hrdinové. Vždyť lidé chtějí žít lehce, jako míč plující po řece... "

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c9f30e82c18.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Opolsky_Kresby_uhlem_a_Demaskovani.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse