Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, Kolín IV.

Charakteristika: Práce v základních rysech vystihuje témata a děj Otčenáškovy novely Romeo, Julie a tma.

Obsah

1.
Téma, časové zasazení děje
2.
Děj
3.
Vylíčení války

Úryvek

"Romeo, Julie a tma
Autor nám přibližuje stíhání židů v období druhé světové války, osudy českých lidí posti-žených fašismem, způsoby myšlení v době ohrožení a vývoj lásky ve válce. V knize je vyjád-řena nemožnost naplnění lásky v době války. Děj knihy se odehrává v roce 1942, v době heydrichiády.
Pavel je osmnáctiletý student gymnázia, svoji školu končí úspěšnou maturitou. Večer se prochází parkem, kde na lavičce s malým kufrem sedí zamlklá se žlutou hvězdou na kabátě. Židovka Ester, neuposlechla povolání do Terezína, kde již byli v koncentračním táboře její rodiče a kamarádky. Teď e v nebezpečí, hrozí jí zastřelení. Pavel se, i přes veškerá varování Němců přechovávat v domě židy, Ester ujímá. Odvádí ji do svého pokojíku, aby o tom nevě-děli rodiče ani žádný jiný člověk z domu. Potají jí nosí jídlo, povzbuzuje ji, utvrzuje v ní naději na přežití, vzniká mezi nimi krásný vztah. Milují se. Ester, ale nevydrží celý den za za-temněným oknem. Zahlédne Ester velmi mu vrtá hlavou, kdo to je, chce odhalit její totožnost. Upozorňuje na ni starého krejčího. Ten se snaží oběma mladým lidem pomáhat. Jednoho dne, když Ester vyslechla zprávu: „Smrt všem, kdo přechovávají neohlášené osoby“, dostala o Pavla strach, chce sama utéct. Pavel ji v útěku zabrání. V noci Němci obsadili město a prohle-dávají domy, nikdo nesmí vycházet. Rejsek se opil a vykřikuje na celý dům, že je v něm ži-dovka, a zároveň o tom chce sousedy přesvědčit. Zachrání je Čepek, který Ester ukryl v bytě. Dívka, ale už chápe nebezpečí, které uvrhla na Pavla a jeho rodinu, proto nedbaje na následky vybíhá do mlhavého rána, kde je zastřelena dávkou z kulometu. Ester raději volí dobrovolně smrt, než aby bylo ublíženo těm, které miluje
V knize je vylíčeno strašné období války. Plné strachu o život, ale i odhodlání a nenaplněné lásky, statečnosti, odvahy, rozumného předvídání událostí i snahy o ochránění druhých."

Poznámka

Některé věty nejsou úplné.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5113f037917b5.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Otcenasek_Romeo_Julie_a_tma.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse