Jan Skácel: SmuténkaKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Smuténka, jehož autorem je Jan Skácel.

Obsah

1.
Jan Skácel: Smuténka

Úryvek

"Smuténka
Skácel Jan
Motto: Můj dům by měl dveře bez petlice / a okna nezasklená / aby každý mohl vejít dovnitř, / slepice s kuřaty, / déšť, vítr, mlha / moje milá / s radostí žal i vážná, tichá chvíle. / Nikdo by třikrát klepat nemusel, / nikdy by zámek nezaskřípěl.“
Takovým domem, otevřeným všem prostým a dobrým, radostným i smutným věcem, je i samotná Skácelova poezie.
Vlastnosti Skácelovy poezie vycházejí z jeho literárních předků, mezi které můžeme zařadit moravské lidové písně, Erbena, Tomana, ale i Halase, Kainara a Mikuláška. Stavbou svých básní má Jan Skácel nejblíže k Františku Halasovi: i on tvoří úsporné a hutné obrazy, rozvíjí v básni jeden základní obraz a zobrazuje většinou jedinou situaci.
Básně sbírky Smuténka obyčejně začínají lyrickým popisem a v závěru vyústí v pointu, která míří až do oblasti morálky. Toto etické vyústění básní má Jan Skácel společné zase s jiným českým básníkem, Miroslavem Holubem.
Jen výjimečně Skácelovy básně zachycují městskou scenérii - dokonce i v jeho městských básní nejde o znázornění města samotného, jako spíše o vylíčení přírody ve městě. Světem převážné většiny Skácelových veršů je slovácká vesnice se všemi svými atributy - vínem, hospodou, lesem, dobrými lidmi.
Skácel ukazuje důvěrně známou přírodu ve všech jejích proměnách. Jeho poezie tak směřuje k morálnímu nadosobnímu řádu, který by byl v souladu s celkovým řádem přírody.
Vesnický svět Skácelových básní ovšem nemá vůbec nic společného se zápecnictvím a staromilstvím. Skácelova poezie je naopak plna napětí a úzkostí moderní doby.
Příkladem může být báseň Pořád:
Pořád
Neúnavně po celý den sněží,
jako by chuligáni ubili
lahvemi od piva
na nebesích labuť
a smutné peří dolů padalo.
Tolik se bojím ticha do němoty,
té tíhy na stromech a věčnosti,
co v lidech přestala.
A nestydím se ani za nehet
za svoji úzkost, bože, ty to víš.
Padá to na mne tiše, beze slova,
jak marná lítost,
aspoň té jsme schopni,
a na laskavé slovo čekáme,
zatímco venku, za oknem to padá.
A pořád dál a hůř.
Uvedená Skácelova báseň vychází ze zcela netradičního obrazu, symbolizujícího padající sníh. Tragicky zabarvená metafora „mrtvá labuť“ předznamenává vyslovení úzkosti z ticha. Jde o ztrátu jistoty a zakotvenosti ve věčných hodnotách, které člověk naší epochy prožívá.
Proti nejistotám doby staví Skácel jistoty trvalé a nesporné - lásku, věrnost, hrdost a houževnatost.
Hlavním výrazovým prostředkem Skácelových básní je metafora, která často personifikuje a tím dramatizuje přírodní jevy. Skácel svou básnickou řečí nechce poetizovat skutečnost, spíš odhaluje skrytou poetičnost zdánlivě všedních věcí."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc25392ce73.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Skacel_Smutenka.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse