Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jane Austenová - Pýcha a předsudek

Jane Austenová - Pýcha a předsudek


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184, Domažlice

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Pých a předsudek od Jane Austenové. Rozebírá literární druh, typy promluv, postavy a děj.

Obsah

Soubor obsahuje
1.
Téma a motiv díla
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavbu
4.
Literární druh a žánr
5.
Vypravěč
6.
Postava
7.
Vyprávěcí způsoby
8.
Typy promluv
9.
Veršová výstavba
10.
Jazykové prostředky
11.Tropy a figury
12.
info o autorovy

Úryvek

"Jane Austenová *16. 12. 1775 † 18. 7. 1817
Byla anglická spisovatelka a zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře. Pro úzký okruh rodiny psala již od patnácti let krátké prózy, básně i dramatické scény. Nikdy se neprovdala, po smrti otce žila jen s matkou a sestrou.
Ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev. Hlavními postavami jejích děl bývají inteligentní, morálně silné hrdinky, které ostře kontrastují s pošetilostí svého okolí.
Její díla (Rozum a cit, Emma…) vycházela za jejího života anonymně, s jejím jménem byla vydávána až po její smrti. Plného pochopení dosáhla až ve 20. století.
- období romantismu, v literatuře ale příklon spíše k realismu
Romantismus - široké umělecké hnutí z první poloviny 19. století, které vzniklo jako umělecký protiklad klasicismu
Anglický realismus – směr, který se snaží zachytit pravdivě skutečnost. Přesně studuje společenský život. Hrdina se v průběhu vyvíjí. Zobrazování průměrného člověka.
Ostatní autoři této doby
- Emily Brontë – Na větrné hůrce; Charlotte Brontë – Jana Eyrová; Charles Dickens – Oliver Twist
I. část
 Zasazení výňatku do kontextu díla
 Téma
- ziskuchtivost, touha po vyšším společenském postavení
- kritika/výsměch tehdejší společnosti – sňatky bez lásky kvůli majetku
 Motiv
- láska, námluvy, plesy, majetek
 Časoprostor
• čas – konec 18. století
• prostor – venkovské prostředí v Anglii, plesy a návštěvy
 Kompoziční výstavba
- kompozice díla je chronologická – děj plyne za sebou a postupně graduje
- 61 kapitol
- vedle sebe se odehrává více příběhů → Vztah pana Bingleyeho a Jane a vztah Darcyho a Elizabeth"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x570175902def8.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pycha_a_predsudek_Jane_Austen.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse