Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jarmila Loukotková: Spartakus - smrtí boj nekončí

Jarmila Loukotková: Spartakus - smrtí boj nekončíKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Spartakus - smrtí boj nekončí, jehož autorem je Jarmila Loukotková.

Obsah

1.
Jarmila Loukotková: Spartakus - smrtí boj nekončí

Úryvek

"Spartakus – smrtí boj nekončí
Loukotková Jarmila
Román Smrtí boj nekončí je druhým, samostatným Loukotkové dílem pojednávajícím o otroku Spartakovi a jeho povstání.
První díl nazvaný Před námi boj sleduje vzpouru otroka a gladiátora Spartaka, který s ostatními otroky pobije dozorce a uprchne do hor. Když se o vzpouře dozvědí ostatní otroci po celé zemi, následují Spartakova příkladu a spojují se s ním v horách. Armáda otroků dobývá jedno vítězství za druhým, ale nakonec je poražena. První díl končí ukřižováním šesti tisíc zajatých otroků a Spartakovou smrtí.
Druhý díl Smrtí boj nekončí nás nejdříve zavede do hor v okolí Trasimenského jezera, kde se shromažďují zbytky otrockých vojsk.
Hlavním hrdinou je bývalý Spartakův přítel Gavius. Gaviovi se podaří utéct z lomu v Syrakusách a dostat se na Sicílii, odkud se záhy vrací do Itálie. Zde v horách vyhledá zbylé otroky a stane se jejich vůdcem. Podaří se mu z otroků vybudovat silnou armádu, která dokonce obsadí několik italských měst. On sám se usadí v Thuriích a udržuje spojení s ostatními městy. Pak však utrpí vojsko otroků první porážku – od římských legií, vedených ctižádostivým vojevůdcem Pompeiem. Jeden z otroků své spolubojovníky zradí a jedno z otrockých měst padne do rukou Římanů.
Vzpoura, která se mezitím rozhořela na Sicílii, je potlačena mladým místodržitelem Luciem Caecilem Mettellem. On sám je velmi zajímavou postavou. Přestože pochází z významného patricijského rodu, ví, že otroci jsou v právu a chtějí pouze svobodu a spravedlnost. Před rozhodnou bitkou se mu většina otroků vzdá. Lucius se na poslední chvíli rozhodne, že nechá otroky uprchnout, ale již je pozdě. Několikanásobná přesila Římanů rozpráší otrocké vojsko do posledního muže.
Jen jedno město dosud odolává – Auskulum, kam Gavius přešel z Thurií, protože se pohádal s vůdcem otroků Massinissou (ten se nechal zmámit mocí a bohatstvím a vydal město do rukou Římanů). V Auskulu žije několik tisíc otroků. Ti se pod Gaviovým vedením dostanou do přístavu Ravenny, kde se zmocní válečných lodí a vydají se na dlouhou cestu za svobodou.
Tento velkolepý román není jen kronikou jednoho povstání - nese v sobě velmi vznešené a důležité poselství i pro současnost. Nejlépe to asi vystihuje věta, kterou pronesl Gavius: „Řím vám zadarmo svobodu nedá,musíte si ji od něho vzít!“ Svoboda nepřijde sama, musí se pro ni trpět, prolévat krev i umírat. Svoboda je cennější než lidský život, a proto ten, kdo zemře v boji za svobodu a spravedlnost, nezemře zbytečně. V tom tkví zřejmě hlavní poselství knihy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a78e93a0a7c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_Loukotkova_Spartakus.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse