Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jaroslav Kubec, Josef Podzimek: Vodní cesty světa

Jaroslav Kubec, Josef Podzimek: Vodní cesty světa


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně nastiňuje obsah knihy Vodní cesty světa, jejímiž autory jsou Jaroslav Kubec a Josef Podzimek.

Obsah

1.
Jaroslav Kubec, Josef Podzimek: Vodní cesty světa

Úryvek

"Vodní cesty světa

Autor: Jaroslav Kubec, Josef Podzimek

Vydala: Aventinum nakladatelství, s. r. o., 1996, Praha, 1. vydání, 492 stran, ISBN 80-7151-840-9

Na 492 stranách se autor pokusil rozdělit obsah knihy na 14 kapitol, například se jedná o kapitoly Počátky vodní dopravy (strana 10), Současné vodní cesty (strana 21), Kontrasty Dálného východu nebo Vodní cesty najdeme všude (strana 463). Každá z kapitol zabírá v knize zhruba stejný počet stránek, a to cca 15 - 30 stran.

S vodními cestami se setkáváme ve všech končinách světa s výjimkou vyprahlých pouští, velehor nebo krajin věčného ledu. Patří k nim jak miniaturní historické průplavy v Anglii, tak i mohutné toky splavné pro plavidla s nákladem odpovídajícím stovkám kamionů. Některé jsou zajímavé svou historií, jiné svým významem pro dopravu. Jsou středem pozornosti pro mnoho nadšenců, zejména pro historii techniky, ochránců přírody nebo i nadšenců do vodní turistiky.

Rejstřík je zařazen na konci knihy. Jsou zde vybrána hesla, která mohou laickým i odborným čtenářům pomoci v orientaci v celém obsahu knihy. Tato hesla jsou seřazená podle abecedy pro lepší orientaci.

Celou knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace, u každé fotografie jsou uvedeny popisky, které podrobněji vysvětlují situaci na fotografii. Jedná se zejména o fotografie průplavů, plánků vodních cest, různých vodních děl a způsobů tvorby vodných cest apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5198d43d787c1.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Kubec_J_Podzimek_Vodni_cesty_sveta.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse