Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jaroslav Seifert: Býti básníkem

Jaroslav Seifert: Býti básníkemKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Býti básníkem, jehož autorem je Jaroslav Seifert.

Obsah

1.
Jaroslav Seifert: Býti básníkem

Úryvek

"Býti básníkem
Seifert Jaroslav
Přestože tvůrčí dráha Jaroslava Seiferta prodělala několik proměn poetiky, básník si uchoval některé životní konstanty, které trvale provázejí jeho život i dílo. Svou poslední sbírku, vydanou v roce 1983, pojmenoval Býti básníkem.
Sbírce Býti básníkem (na rozdíl od sbírky předcházející Deštník z Piccadilly) schází zvrstvení několika časovými rovinami, verš se stále více prozaizuje, stavba básní je jednodušší. Verše jsou kompletně ponořené v intimním světě reminiscencí a osobních vyznání. Díky smířenému životnímu postoji a přeměně některých výrazových prostředků obnovuje harmonickou atmosféru veršů před obdobím Koncertu na ostrově. Příznačně se to projevuje na básníkově vztahu k Praze, neboť všechny negativa jako např. její pustošení, ponurá sídliště spojuje s úzkostným snem a nikoli s realitou. Tento postoj odpovídá tíhnutí mluvčího k životnímu kladu, k chvále života a poděkování za něj. Nová harmonie je patrná především proto, že básník zde už neobjevuje nové stránky svého citového života, ale opakuje své hlavní tematické okruhy. Ovšem opakování neznamená jen stereotyp, ale také variace toho významného, co na životě vždy básníka přitahovalo. A tak jako v životě nelze oddělit jednu jeho část od druhé, i v tomto lyrickém vzpomínání se navzájem prolínají a zrcadlí hodnoty, jež básník vyznával. Již sám název napovídá, že řeč bude především o sladkém neštěstí býti básníkem, ale vábivé kouzlo poezie bylo u Seiferta vždy a je stále spjato s mocí lásky:
Marně jsem sbíral myšlenky
a křečovitě zavřel oči,
abych zaslechl zázračný první verš.
Ve tmě však místo slov
zahlédl jsem ženský úsměv a ve větru
rozevláté vlasy.
Byl to můj osud.
Za ním jsem klopýtal bez dechu
celý život.
V podobném duchu se pak odvíjí řetěz vzpomínání: na válku v kralupských verších (cyklus Bombardování města Kralup) i na mrtvé přátele a básnické generační druhy, jež mluvčí všechny přežil. Na závěr si básník ponechává čtyři básně o Praze. Skutečná Praha, jak ji vidí mluvčí, je realitou povýšenou na mýtus, který stále znovu vzbuzuje nevšední citové vzrušení."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dbfc1920154.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Seifert_Byti_basnikem.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse