Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jaroslav Seifert - Maminka

Jaroslav Seifert - Maminka


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Maminka od Jaroslava Seiferta. Zaměřuje se na literární žánr, druh, život autora, děj, postavy nebo kompozici díla.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Jaroslav Seifert
4.
Děj
5.
Postavy
6.
Kompozice
7.
Jazykové prostředky
8.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"JAROSLAV SEIFERT
Kontext literatury
poetismus, proletářská poezie a poválečná poezie–
- poetismus se inspiroval dadaismem, byl to životní styl, základem byla spontálnost, štěstí a radost ze života, rozpustilá hravost, sklony k parodii,
Další autoři: Jiří Wolker (Těžká hodina); Josef Hora; S.K.Neumann(Satanova sláva mezi námi)
ŽIVOT
Narodil se 23. září v roce 1901 v Praze. Vyrůstal v dělnické rodině. V mládí studoval gymnázium, studium ale nedokončil, protože měl hodně zameškaných hodin, proto před maturitou odchází a začíná pracovat jako novinář. Během dvacátých let 20. století působí v avantgardním a komunistickém tisku (byl členem KSČ) – Rudé právo, Právo lidu, Rovnost, Reflektor + časopisy Disk a Pásmo. V roce 1920 byl spoluzakladatelem Devětsilu (seskupení avantgardních umělců) a s K. Teigem byli mluvčími Devětsilu, v roce 1924 oba odchází do skupiny Literární skupina. V roce 1921 vstoupil do KSČ, odtud byl ale v roce 1929, poté co podepsal s dalšími spisovateli manifest proti vedení KSČ (proti vedení K. Gottwalda), byl vyloučen z KSČ a o rok později pak vstoupil do Československé soc. dem. strany dělnické. Od roku 1949 se Seifert začal věnovat pouze literatuře. V 50. letech byl terčem kritiky KSČ. V období „pražského jara“ se kulturně i politicky angažoval – podporoval obrodné síly v KSČ a odsuzuje invazi vojsk Varšavské smlouvy. V roce 1969-1970 byl jmenován předsedou Československého svazu spisovatelů – v r. 1970 je svaz násilně rozpuštěn. V60. letech se Seifertova poezie proměnila – žádné rýmy, pravidelnost – psal spíše nostalgická díla, motivy plynutí života a smrti. Tento zvrat nastal po jeho několikaleté odmlce způsobené onemocněním. V 70. letech byl nucen stáhnout do ústraní a stal se jedním z prvních signatářů Charty 77, v období tzv. normalizace tak vydával v samizdatu. V roce 1984 obdržel Nobelovu cenu za literaturu (dosud jediný Čech), vlivem tehdejšího režimu o tom ale byla jen krátká zmínka v novinách. Umírá v Praze 10. Ledna 1986.
*začínal u proletářské poezie, později patřil mezi představitele poetismu
*jako první český autor psal v meziválečném období k tématům ohrožené národa

DALŠÍ DÍLA: Město v slzách (proletářská poezie); Na vlnách TSF (poetismus); Jaro, sbohem (30. léta- téma hrozby fašismu); Vějíř Boženy Němcové (v době okupace); Morový sloup (60. léta)

DĚJ
U okna – Úvodní báseň, maminka stoji u okna a pláče, dítě se ji snaží utěšit a vyptává se, proč je smutná, maminka neodpoví a odpovídá velmi vyhýbavě.
Večerní píseň – V básni autor vzpomíná na šťastné dětství, kdy maminka byla veselá a ukládala ho ke spaní. Také v básni zmíní, že dnes už se tak pěkné nemá, protože mu chybí maminka.
Vlaky – O tom, jak maminka pečuje o květiny i přesto, že pod okny jezdí vlaky a květiny jsou špinavé.
Maminčina kytice – Básník si prohlíží album, kde jsou fotky z maminčiny svatby, obdivuje maminčinu svatební kytici. Popisuje i, jak vypadali maminka s tatínkem.
Ukolébavka – Básník píše ukolébavku, kterou mu říkávala maminka před spaním.
Píseň – O beránkovi, který má přijít za chlapcem před spaním, ale ještě chlapci nedůvěřuje a schovává se.
První dopis mamince – Chlapec chce mamince k svátku napsat dopis, ale nemá fantazii a běží k mamince ji obejmout.
Nádraží – Povídá o vlacích, které projížděli na nádraží a které s maminkou sledovali.
Mlýnek na kávu – Vzpomíná, jak ho ráno budíval mlýnek na kávu a popisuje jeho otřesný zvuk.
Pavučina – Vypráví, že četl knížku a lezl po ní pavouk, chtěl ho zabít, ale maminka mu řekla, že ne, že pavouk nosí peníze a tak ho nechali žít a od té doby měli v každém rohu pavučiny, které museli smetávat. Později chlapec v lese objevil krásu pavučiny.
Hra v kuličky – Vypráví, jak jako malý chlapec hrál hru v kuličky, a že mu jednou kuličku rozšlápl kočí, a od té doby sleduje každého, protože měl o svoje kuličky velký strach.
Všední den – Popisuje všední den strávený s maminkou, která uklízela a starala se o domácnost.
Večer na pavlači – Vypráví, jak chlapec stával večer na pavlači a jak sledovával, jak jeho soused bije svou ženu, maminka mu říkala, ať jde dovnitř a chlapec stále sledoval měsíc a hvězdy.
Tatínkova dýmka – Vzpomíná, jak tatínek vždy večer kouřil svou dýmku a maminka se vždy zlobila, že dělá popelem nepořádek. Když je tatínek nemocný tak je maminka smutná a dýmku má ráda.
Petrolejová lampa – Vzpomíná na dny, kdy si v noci za svitu lampy četl knížky, poté si představuje setkání s Robinsonem a ráno je zklamaný, že byt je zase nudný jako dříve a noční můry, že leží mrtvé na stole.
Nůž – Vzpomíná na strýčka, který cestoval po moři a vyprávěl mu vždy historky, daroval mu krásný nůž, který chlapec velmi obdivuje a cení si ho.
Cukrářský krám – Vypráví, jak jako malý chlapec stával před cukrárnou a sledoval zákusky a záviděl ostatním, protože sám si mohl dovolit pouze suchý chleba. Proto si slíbil, že si je jednou všechny koupí, ale později zjistil, že jsou i sladší věci na světě, než zákusky.
Motýli – Chlapec sleduje za oknem motýli a je mu líto, že zanedbal školu a musí se učit, místo toho, aby se síťkou chytal motýly. Otevřeným oknem k němu motýli přiletěli a chlapec je poznával a litoval, že je chtěl někdy chytat a trápit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540cc2c2da01e.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Maminka.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse