Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jaroslav Synek: Ottova obrazová encyklopedie: Česká republika

Jaroslav Synek: Ottova obrazová encyklopedie: Česká republika


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ukazuje, jak je sestavena a jaké informace obsahuje kniha Ottova obrazová encyklopedie: Česká republika.

Obsah

1.
Jaroslav Synek: Ottova obrazová encyklopedie Česká republika

Úryvek

"V úvodu se snaží autor několika větami osvětlit výběr tématu knihy, snaží se popsat obsah knihy a rozvést určité základní body. Autoři zpracovali formou tabulí 43 samostatných témat ve vertikální časové ose. Vybraná témata se týkají různých stránek historie a současnosti českých zemí.

Kniha se skládá z několika základních částí, a to Příroda a člověk, Historie, Umění a kultura, Poznání, věda a technika a Tabulková část. Kapitola Příroda a člověk a Poznání, věda a technika jsou nejkratší kapitoly, každou kapitolu tvoří cca 20 stran. Kapitoly Historie a Umění a kultura jsou co do počtu stránek nejdelší, každá kapitola tvoří cca 50 stránek.

Tabulková část má rozsah cca 50 stran. Obsahuje tabulky z oblasti jeskyní a propastí, řek, české opery a vesnické památkové zóny. Tabulky mají různý rozsah, délku i počet sloupců. Tabulkovou přílohu tvoří 19 tabulek.

Každý článek píše jiný autor, nebo skupina dvou a více autorů. V několika článcích, např. Územní rozvoj, Panovníci a prezidenti nebo Náboženský život, se chronologický vývoj rozšířil ze dvou na tři strany.

Kapitola Příroda a člověk je text zaměřený na vytváření přírodních podmínek od velkého třesku až k současné podobě České republiky, geologické formování krajiny a vývoj fauny a flóry. Kapitola Historie obsahuje text zaměřený na postupný rozvoj území v čase, přehled vládnoucích osob, náboženského života až po kartografii. Kapitola Umění a kultura popisuje vybrané obory výtvarného umění, architektury, literatury i hudby. Kapitola Poznání, věda a technika zachycuje některé výsledky vědeckého a technického rozvoje i jejich využití v běžném životě.

Celou knihou doprovází fotografie, ilustrace a mapy. Jednotícím prvkem je grafická úprava textové i obrazové části. Na obrazové dokumentaci se podílelo mnoho odborníků, kteří zpracovávali jednotlivé kapitoly. Při grafické úpravě autoři upřednostnili na jedné straně vybraný text a na druhé straně uvádí časovou osu, do které by se text dal zařadit. Téměř všechna obrazová dokumentace má uvedené doprovodné popisky.

Jak poznamenali autoři, jedná se o mimořádné encyklopedické dílo, v němž čtenář objeví mnoho nového a neznámého o naší vlasti."

Poznámka

obchodní akademie

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517eb7611f8f3.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ottova_obrazova_encyklopedie_CR.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse