Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jaroslav Vrchlický: Hippodamie

Jaroslav Vrchlický: HippodamieKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Hippodamie, jehož autorem je Jaroslav Vrchlický.

Obsah

1.
Jaroslav Vrchlický: Hippodamie

Úryvek

"Hippodamie
Vrchlický Jaroslav
Námluvy Pelopovy. Syn Tantala, kdysi oblíbence bohů, Pelops, spatří v nachu západu na hradbách města Pisy dceru krále Oinomaa, jak líbá hlavy těch, kteří o její lásku jeli závod s jejím lakotným otcem - při prohře je čekala smrt. Pelops, okouzlen krásou Hippodamie, nebera ohledy na svou manželku Axiochu, odhodlá se k závodu přesto, že mu jej jeho průvodce Iolos snažně rozmlouvá. Vášnivá barbarka využije otrocké oddanosti otcova vozataje Myrtila a úkladně Oinomaa, který je již jistým vítězem, zabije. Nato odchází - umírajícím otcem prokleta -, provázena Myrtilem a nic netušícím Pelopem. Když tomu mu sdělí, že vyhrál toliko díky jejímu hanebnému podvodu, Pelops se velmi rozčílí a v hádce je shozen Hippodamií do moře.
Smír Tantlův. Hippodamie přichází k Pelopově domě, je však hrubě vyhnána jeho první ženou Axiochou. Tantalos usiluje o očištění svého hříšného života tím, že zabrání zavraždění první ženy Pelopovi u oltáře Erinyí. Hippodamie je však velmi žárlivá a její msta hledá i Axiošino dítě. Teprve rázný čin Pelopa, tušícího lásku Myrtilovu k Hippodamii, dítě zachrání. Tantalos dojde usmíření.
Smrt Hippodamie. Vášnivá nenávist dospělých synů Hippodamiiných, Atrea a Thyesta, k Chrysippovi, synu Axiochy, vystupňovaná láskou všech tří k Airopě, se vybije zavražděním Chrysippa. Atreus je otcem vypovězen, Thyestes uprchne s Airopou, bratrem opuštěnou, a v chatě Myrtilově Pelops probodne jízlivého a mstivého starce. Tantalos pouští Erinye v dokořán otevřený Peolopův dům, aby konečně mohly vykonat pomstu na Hippodamii."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e588aeb54ce.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Vrchlicky_Hippodamie.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse