Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jean Arthur Rimbaud: Opilý koráb

Jean Arthur Rimbaud: Opilý koráb


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce stručně a jasně představuje jedno z vrcholných děl světového symbolismu - Opilý koráb od Jeana Arthura Rimbauda. Obsahuje informace o historickém kontextu, o autorovi samotném, o jazykových prostředcích, o postavách apod. - uvádí zkrátka všechny informace, které je dobré ve čtenářském deníku uvádět a které se dají zužitkovat během ústního zkoušení, třeba i u maturity.

Obsah

1.
Kulturní a literárně historický kontext
2.
Druhová charakteristika
3.
Charakteristika z hlediska autorského
4.
Jazykové prostředky
5.
Dějová stavba díla
6.
Prostředí, prostor děje
7.
Postavy
8.
Vztah díla k současnosti
9.
Působení na čtenáře, subjektivní dojem

Úryvek

"Kulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext: ulturní a literárně historický kontext:
Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie Rimbaud je výrazná osobnost francouzské poezie druhé poloviny druhé poloviny druhé poloviny druhé poloviny druhé poloviny druhé poloviny druhé poloviny 19. 19. století. toletí. toletí. toletí. Patřil Patřil Patřil k prokletým prokletým prokletým prokletým básníkům ( básníkům ( básníkům ( básníkům ( básníkům ( dále Pa dále Pa dále Pa dále Pa dále Pa ul Verlain ul Verlainul Verlainul Verlain ul Verlain – dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, dílo např. Saturnské básně či Romance beze slov, a Charles Baudliera Charles Baudliera Charles Baudliera Charles Baudlier a Charles Baudlier a Charles Baudlier a Charles Baudliera Charles Baudliera Charles Baudlier a Charles Baudliera Charles Baudlier – dílo dílo např. Květy zla např. Květy zla např. Květy zla např. Květy zla např. Květy zla např. Květy zla např. Květy zla např. Květy zla např. Květy zla , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů , název podle knížky Verlainových esejů ). Prok ). Prok). Prok letí etí etí básníci tvořili v básníci tvořili v básníci tvořili v básníci tvořili v básníci tvořili v té době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech době moderních uměleckých směrech – impresionismu impresionismu impresionismu impresionismu impresionismu (mísení smyslů (mísení smyslů (mísení smyslů (mísení smyslů (mísení smyslů – synestéz synestéz synestéz synestéz ie, zvukomalzvukomal ba, a, a, vychází z vychází z vychází z vychází z vychází z vychází z vychází z vychází z obrazu obrazu obrazu Clouda Moneta Clouda Moneta Clouda Moneta Clouda Moneta Clouda Moneta Clouda Moneta – Imprese Imprese Imprese Imprese Imprese = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení = dojem, zachycení atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil atmosféry okamžiku), symbolizmu (sil né metafory, né metafory, né metafory, né metafory, né metafory, né metafory, né metafory, volný verš volný verš volný verš volný verš volný verš – nepravidelnost nepravidelnost nepravidelnostnepravidelnost , popírá popírá realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v realismus, odhaluje prožitek v náznaku náznaku náznaku náznaku = symbolu = symbolu = symbolu = symbolu = symbolu = symbolu = symbolu – podobně podobně funguje třeba Ror funguje třeba Ror funguje třeba Ror funguje třeba Ror funguje třeba Ror funguje třeba Ror funguje třeba Ror funguje třeba Ror funguje třeba Ror schacha chův test) chův test) chův test) chův test) a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, a dekadenci (vzniká až ke konci devatenáctého století, pochmurná negativní atmosféra, temné emoce, erotika, temné emoce, erotika, temné emoce, erotika, temné emoce, erotika, temné emoce, erotika, temné emoce, erotika, temné emoce, erotika, temné emoce, erotika, nadpřirozenost nadpřirozenost nadpřirozenost nadpřirozenost nadpřirozenost nadpřirozenost , myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci myšlenky o konci světa a smrti). Prokletí básníci otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení otevřeli cestu moderní poezii, ve své době však byli naprosto nepochopení , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým , nejen kvůli svým dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života dílům, ale i provokativnímu způsobu života .
Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba Ve stejném období tvoří třeba i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s i Oscar Wilde (dekadence, Angličan s irským irským irským původem, dílo původem, dílo původem, dílo původem, dílo původem, dílo např např . Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoromaObraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma Obraz Doriana Graye), Rainer Maria Rilke (novoroma ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, ntismus a vídeňská moderna, Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla Němec, dílo např. Sonety Orfeovi) či Walt Whitman (civilismus, USA, Stébla trávy). U nás trávy). U nás trávy). U nás trávy). U nás trávy). U nás trávy). U nás trávy). U nás trávy). U nás trávy). U nás koncem století koncem století koncem století koncem století koncem století koncem století koncem století nastupuje nastupuje nastupuje generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna generace Česká moderna (1895 (1895 – Manifest Manifest Manifest České České České České moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk moderny, tvůrci Josef Svatopluk Machar achar achar achar a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři a F. X. Šalda, další autoři : např. např. např. Otokar Březina, Otokar Březina, Otokar Březina, Otokar Březina, Otokar Březina, Otokar Březina, Otokar Březina, Otokar Březina, Antonín Sova atd.) Antonín Sova atd.) Antonín Sova atd.) Antonín Sova atd.)
Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika: Druhová charakteristika:
Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník Jedná se o dílo poetické. Básník (a taktéž i a taktéž i a taktéž i a taktéž i a taktéž i a taktéž i překladatel) překladatel) překladatel) překladatel) překladatel) použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu použil velice pravidelnou strukturu – střídavý rým střídavý rým střídavý rým střídavý rým střídavý rým střídavý rým . Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za Dílko se dá považovat za čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i čistě lyrické nebo i lyrickolyrickolyricko lyricko -epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi epické (má totiž jakýsi
Jean Nicolas
Arthur Rimbaud
Opilý koráb
Datace prvního vydání: 1871
Datace přečteného vydání (překladu): '
děj děj – viz dále). viz dále). viz dále). viz"

Poznámka

Práce obsahuje malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5429653b1ef36.zip (272 kB)
Nezabalený formát:
Rimbaud___Opily_kor_ab.pdf (285 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse