Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jean Racine: Britannicus

Jean Racine: BritannicusKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Britannicus, jehož autorem je Jean Racine.

Obsah

1.
Jean Racine: Britannicus

Úryvek

"Britannicus
Racine Jean
Ctižádostivá Agrippina, matka Neronova, si uvědomuje, že její syn, kterého svými zločiny dostala na trůn toliko proto, aby se sama ujala vlády, se hodlá zbavit jejího vlivu a vládnout sám, neboť poslouchá rad filosofa Seneka a generála Burrha. V předsíni Nerona se náhodou setká s Britannikem, synem císaře Klaudia, prvního Agrippinina manžela, a dovídá se od něho, že mu Nero dal unést jeho nevěstu Junii, a aby si ho Agrippina získala, slíbí mu svou pomoc. Britannikus je pod vlivem Narcisse a neví, že Narcisse je současně Neronovým důvěrníkem a že hraje dvojí úlohu: zatím co na jedné straně radí Britannikovi, aby se spojil s Agrippinou, na straně druhé prozrazuje Neronovi ctižádostivé plány jeho matky Agrippiny. Aby je zmařil, dá Nero unést Junii. Jen co ji však uviděl, vzplanul k ní velikou láskou, takže pomýšlí – jak se přiznává Narcissovi – na to, aby zapudil svou manželku Oktavii. A dá ovšem zavolat Britannika do svého paláce a nařizuje mu, aby se zřekl Junie. Ale Britannicdus rozhodně odmítne. Nero ho dá uvěznit, stejně jako Agrippinu. Zdá se, že je všechno ztraceno, ale Agrippina dosáhne u Nerona slyšení. Připomíná mu dobrodiní, které mu prokázala, a vyčítá mu jeho nevděk. Nero se brání, poukazuje na pikle, které proti němu matka kuje s Britannikem. Nicméně Agrippině se podaří aspoň poněkud utišit Neronův hněv a přemluvit jej, aby se smířil se svým nevlastním bratrem. Ale Nero to nemyslí vážně, jak se přiznává Burrhovi po odchodu Agrippiny, a je rozhodut zavraždit Britannika. Marně ho Burrhus přemlouvá, aby neposkvrňoval takovým zločinem svou vládu; Nero spíš poslechne potměšilého Narcisse, který ho přemlouvá ke zločinu a přináší jed pro Brittannika. Na hostině, při níž má být zpečetěn smír mezi Neronem a Britannikem, je Britanikus otráven. Junia však uteče před Neronem do chrámu bohyně Vesty a stane se Vestálkuo. Narcisse, který ji chce odtrhnout od oltáře, je rozzuřeným davem ubit."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51d01ef2577be.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Racine_Britannicus.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse