Jean Racine: Ifigenie



Kategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Ifigenie, jehož autorem je Jean Racine.

Obsah

1.
Jean Racine: Ifigenie

Úryvek

"Ifigenie
Racine Jean
Řecké loďstvo v Aulidě, kterému velí Agamemnon, nemůže kvůli bezvětří už tři měsíce vyplout k Tróji. Věštec Kalchas oznámí Řekům, že jim bohové teprve tenhdy dovolí opustit přístav, až obětují Dianě Ifigeniii, dívku z krve Heleniny a dceru Agamemnonovu. Aagmemnon povolá svou dceru Ifigenii z Argu pod záminkou, že ji provdá za Achila, jejího snoubence, ještě před tím, než loďstvo odpluje. Hned po tomto rozhodnutí pocítí však výčitky svědomí a posílá rychle za Ifigenií svůho věrného sluhu Arku se vzkazem, aby se vrátila domů, poněvadž prý je Achilles zamilovaný do mladé lesbické otrokyně Erifily a nesouhlasí s překotným sňatkem s Ifigenii. Ale posel se s Ifigenií minul a nic netušící dívka přichází do Aulidy v průvody své matky Klytemnestry. Agamemnon, zprvu ohromen jejich příchodem, sklání se před zlým osudem a činí přípravy k oběti. Zatím však Arkas oznámí Klytemnestře a Achillovi, co zvěděl od Agamemnona. Oba dva vzplanou krutým hněvem proti Agamemnonovi a Achilles přísahá, že Ifigenie nezemře. Agamemnon, zdrcen neblahým osudem, hájí se před Ifigenií, která se vzdává jakéhokoli odporu, protože svým životem vykupuje otcovu slávu, a před Klytemnestrou, jež ho proklíná. Vidí už jen poslední záchranu: odstraní tajně Ifigenii s Klytamnestrou z řeckého tábora. Ale Erifila, která je zamilovaná do Achilla, upozorní věštce Kalchu na to, co Agamemnon zamýšlí. Ačkoliv Achilles a Klytamnestra jsou odhodláni všemi silami zabránit, aby Ifigenie nebyla obětována, přece je Ifigenia vlečena k oltáři. Kalchas se jižjiž chystá vztáhnout na ni ruku, když mu v posledním okamžiku bohyně oznámí, že špatně porozuměl věštbě. Ta se týká Erifily, zrozené z tajného sňatku Heleny a Thesea. Erifile skutečně neznala rodiče a věštba jí už dříve předpověděla, že zemře téhož dne, kdy pozná tajemství svého narození. To se stalo nyní. A tak nečeká, až ji Kalchas bude obětovat, ale uchopí posvátný nůž a probodne se jím. Ihned se zdvihne příznivý vítr – hněv bohyně je usmířen."

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51d01fced1567.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Racine_Ifigenie.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse